Práve hráme

Nekonečný vianočný stream

Počúvaj ho čo najdlhšie a vyhraj skvelé ceny

Najštedrejší adventný kalendár


  Hráme minimálne o 10.000 €

  Aktuálne heslo: „Počúvam Rádio Expres“

  Zažite skutočne štedré Vianoce! Až do Vianoc otvárame najštedrejší adventný kalendár plný peňazí a vy môžete každý hrací deň vyhrať minimálne 5 000 EUR! Stačí včas dvihnúť telefón so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň a vybrať si políčko z kalendára, ktoré ešte dovtedy nebolo otvorené. Držíme vám všetkým palce a prajeme Vám šťastné a bohaté Vianoce!

  • 110.000€
  • 25.000€
  • 3
  • 4
  • 5
  • 65.000€
  • 710.000€
  • 88.000€
  • 98.000€
  • 105.000€
  • 1112.000€
  • 125.000€
  • 135.000€
  • 145.000€
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 205.000€
  • 215.000€
  • 225.000€
  • 23
  • 245.000€

  Pošli SMS s textom EXPRES na 7779.

  Je to úplne jednoduché:
  1. Pred každým pravidelným žrebovaním pošli SMS s textom EXPRES na číslo 7779
  2. Ak ti zavoláme, dvihni hovor do 15-tich sekúnd a zreteľne vyslov heslo platné pre konkrétny hrací deň, ktoré bolo vyhlásené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po vyžrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa alebo je uverejnené na www.expres.sk a po výzve moderátora si do 15-tich sekúnd vyber políčko v našom adventnom kalendári, ktoré ešte nebolo otvorené. A výhra je tvoja!
  3. Ak nedvihneš hovor v časovom limite so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň, alebo označíš políčko v kalendári, ktoré už bolo otvorené, nevyhrávaš (podrobné pravidlá nájdeš v štatúte súťaže).
  4. Pravidelné žrebovanie bude každý pracovný deň vždy po 15:00 hod. zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného pravidelného žrebovania a zároveň deväť extra žrebovaní, ktoré môžu byť kedykoľvek počas trvania súťaže.
  5. Zaslaním SMS získavaš zľavu na nákup tovaru Rádia Expres na stránke www.eshop.expres.sk, ktorú si môžeš uplatniť prostredníctvom kódu z odpovednej SMS.

  Maximálna cena spätnej SMS správy je 0,80 € vrátane DPH. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.

  Účelom súťaže Počúvam Rádio Expres je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio Expres.

  kontakt: smssutaz@expres.sk


  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (platné od 1. decembra 2017)
  1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare EXPRES na skrátené číslo 7779 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo EXPRES písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo EXPRES.
  2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
  3. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,8 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
  4. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
  5. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru Rádia Expres v e-shope Rádia Expres. V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke http://www.eshop.expres.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do odvolania.
  6. V súťaži bude jedno pravidelné žrebovanie každý pracovný deň a 9 (deväť) Extra žrebovaní, ktoré sa môžu uskutočniť kedykoľvek v čase od 1.12.2017 od 15:00 hod. do 22.12.2017 do 15:00 hod. Pri prvom pravidelnom žrebovaní dňa 4.12.2017 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 1.12.2017 od 15:00:01 hod. do 4.12.2017 do 15:00:00 hod. Každé nasledujúce pravidelné žrebovanie sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 15:00:01 hod. v deň predchádzajúci aktuálnemu pravidelnému žrebovaniu do 15:00:00 hod. v daný deň žrebovania. Pravidelné žrebovanie neprebieha cez víkend (sobota, nedeľa) a štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja. Počas pravidelného žrebovania sa náhodným počítačovým výberom každý pracovný deň v čase po 15:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Zaslané SMS sa nepresúvajú do ďalšieho pravidelného žrebovania, každá SMS je zaradená do pravidelného žrebovania iba jeden raz. Pri Extra žrebovaniach sa vyžrebuje náhodným počítačovým výberom zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného pravidelného žrebovania do momentu konkrétneho Extra žrebovania, jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Vyžrebované tel. číslo, aj v prípade výhry alebo prehry, zostáva v pravidelnom žrebovaní v príslušnom súťažnom kole.
  7. Posledné pravidelné žrebovanie 22.12.2017 sa uskutoční po 15:00 hod. a žrebuje sa zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 21.12.2017 od 15:00:01 hod. do 22.12.2017 do 15:00:00 hod. V prípade, že sa odovzdá aj posledná výhra (otvorí sa posledná obálka), tak od momentu žrebovania začína plynúť nové súťažné kolo a všetky platné SMS od tohto momentu budú zaradené do žrebovania 27.12.2017 po 15:00 hod. V prípade, že sa nevyhrajú posledné výhry  (zostanú neotvorené obálky), tak sa uskutoční dodatočné žrebovanie, v ktorom sa bude žrebovať zo všetkých platných SMS doručených od 21.12.2017 od 15:00 hod. do momentu dodatočného žrebovania. Takto bude organizátor postupovať až do otvorenia všetkých obálok a výhry všetkých výhier. V takomto prípade od posledného žrebovania  začína plynúť nové súťažné kolo a všetky platné SMS od tohto momentu budú zaradené do žrebovania 27.12.2017 po 15:00 hod.
  8. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 15s., nevyhráva a možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  9. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva a možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  10. V prípade, že vyžrebovaný účastník zdvihne telefón do 15s., povie správne heslo, ale označí obálku, ktorá už bola otvorená, nevyhráva a možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  11. V Extra žrebovaní označuje vyžrebovaný účastník vždy len jednu obálku. V prípade ak nevyhrá, možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  12. Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal zručnosť reagovať a po prijatí hovoru najneskôr do 15s. od prvého zazvonenia následne zreteľne ako prvé vyslovil heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétny hrací deň, a ktoré bolo oznámené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po žrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa, alebo je uvedené na podstránke súťaže na www.expres.sk, tak, aby toto heslo súťaže zaznelo v éteri vysielania ako prvé; vyžrebovaný účastník nesmie pred vyslovením hesla súťaže povedať iné slová; a zároveň si vybral jednu z doteraz neotvorených očíslovaných obálok, v ktorých sa nachádza príslušná výhra, zreteľným vyslovením čísla obálky v časovom limite 15s., ktorý spustí moderátor a bude sprevádzaný zvukovým efektom vo vysielaní Ak sa pri pravidelnom žrebovaní alebo pri Extra žrebovaní presúvala možnosť otvorenia obálky s príslušnou výhrou, lebo súťažiaci nesplnili podmienku na výhru, tak ďalší súťažiaci v pravidelnom žrebovaní do 15s. od prvého zazvonenia  zdvihne telefón a následne zreteľne ako prvé vysloví heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétny hrací deň a vyberie si  taký počet obálok ich číslom, ktorý prislúcha na dané pravidelné žrebovanie. Ak súťažiaci označí správne len niektoré doteraz neotvorené obálky, vyhráva sumu prislúchajúcu hodnote týchto obálok a možnosť otvorenia nesprávne označených obálok/obálky sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania. Moderátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti vysloveného hesla súťaže, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže o zopakovanie hesla; pre možnosť vybrať si jednu z obálok s príslušnou výhrou je potrebné, aby vyzvaný účastník súťaže bezprostredne zreteľne zopakoval iba heslo súťaže, platné pre konkrétny hrací deň. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní Rádia Expres rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava možnosť vybrať si jednu z obálok s príslušnou výhrou alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní Rádia Expres moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.
  13. Pri nesprávnej odpovedi po prijatí hovoru alebo na výzvu moderátora a pri označení obálky, ktorá už bola otvorená pri predchádzajúcich žrebovaniach, sa možnosť otvoriť jednu z doteraz neotvorených obálok presúva na ďalšie bezprostredne nasledujúce pravidelné žrebovanie a v nasledujúcom pravidelnom žrebovaní tak bude môcť súťažiaci označiť dve  obálky; neotvorené obálky sa presúvajú a pripočítavajú až kým v nich vyznačenú príslušnú výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže.
  14. Pokiaľ vyžrebovaný účastník zdvihne telefón do 15s. a povie správne heslo, ale ešte pred zreteľným označením obálky alebo obálok pred alebo počas tomu určeného časového limitu sa spojenie preruší, bude vyžrebovaný účastník opäť kontaktovaný zo strany organizátora. Pokiaľ sa nepodarí s účastníkom spojiť v rámci konkrétnej hodiny, v ktorej bol vyžrebovaný a kontaktovaný, nevyhráva a možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  15. Organizátor je oprávnený každý hrací deň bezprostredne po žrebovaní určiť a oznámiť nové heslo súťaže pre nasledujúci hrací deň alebo môže oznámiť rovnaké heslo súťaže pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže, a to až do zmeny hesla súťaže, ktoré bude platiť nasledujúci deň súťaže po jeho oznámení. Organizátor  je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.
  16. Organizátor je tiež oprávnený pre ktorýkoľvek hrací deň určiť a oznámiť heslo súťaže rozšírené o slovný prídavok k heslu, platné pre jeden alebo pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže. Organizátor  je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže a prídavku k heslu súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.
  17. V prípade, že sa 1.12.2017 po 15:00 hod. nevyhrá suma určená pre žrebovanie zo všetkých platných SMS doručených od 30.11.2017 od 15:00:01 hod. do 1.12.2017 do 15:00:00 hod., táto suma sa presunie do žrebovania 27.12.2017 po 15:00 hod.

  PODROBNÉ PRAVIDLÁ A ŠTATÚT SÚŤAŽE:

  Štatút súťaže

  12.000 Eur na Exprese vyhral Maťo z Chynorian

  aplikacie Rádia Expres