Práve hráme

Najštedrejší adventný kalendár


  Práve hráme o minimálne 21.000 €

  Aktuálne heslo: „Najkrajšie Vianoce sú na Exprese“

  Najkrajšie Vianoce sú opäť na Exprese! Až do Vianoc otvárame najštedrejší adventný kalendár plný skvelých výhier a vy tak môžete každý hrací deň vyhrať minimálne 7.000 EUR. Ale aj oveľa viac! Stačí včas dvihnúť telefón so správnym heslom a vybrať si políčko z kalendára, ktoré ešte nebolo otvorené. Ale buďte v strehu, zavolať môžeme kedykoľvek! Držíme vám všetkým palce a prajeme vám šťastné a bohaté Vianoce!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Grafické zobrazenie odkrytých políčok na tejto podstránke slúži len ako pomôcka a nemusí byť v čase zobrazenia aktuálne z technických alebo iných dôvodov. Pre zaručené a aktuálne informácie o súťaži je potrebné počúvať živé vysielanie Rádia Expres.


  Pošli SMS s textom EXPRES na 7779

  Je to úplne jednoduché:
  1. Pred každým pravidelným žrebovaním pošli SMS s textom EXPRES na číslo 7779.
  2. Ak ti zavoláme, zdvihni hovor do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom a zreteľne vyslov heslo platné pre konkrétny hrací deň, ktoré bolo vyhlásené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po vyžrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa alebo je uverejnené na www.expres.sk a po výzve moderátora si do 10-tich sekúnd vyber políčko v našom adventnom kalendári, ktoré ešte nebolo otvorené. A výhra je tvoja!
  3. Ak nezdvihneš hovor v časovom limite so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň alebo nezopakuješ heslo bezprostredne po výzve moderátora, alebo označíš políčko v kalendári, ktoré už bolo otvorené, bohužiaľ nevyhrávaš (podrobné pravidlá nájdeš v štatúte súťaže).
  4. Pravidelné žrebovanie prebehne každý pracovný deň vždy po 15:00 hod. zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného pravidelného žrebovania a zároveň je pripravených sedem Extra žrebovaní, ktoré môžu prebehnúť kedykoľvek počas trvania súťaže.
  5. Zaslaním SMS získavaš zľavu na nákup tovaru Rádia Expres na stránke eshop.expres.sk, ktorú si môžeš uplatniť prostredníctvom kódu z odpovednej SMS.

  Maximálna cena spätnej SMS správy je 0,99 € vrátane DPH. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.

  Účelom súťaže Počúvam Rádio Expres je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio Expres.

  Kontakt: smssutaz@expres.sk


  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE (platné od 30. novembra 2022 do 23. decembra 2022)
  1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare EXPRES na skrátené číslo 7779 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo EXPRES písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo EXPRES.
  2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
  3. Jedno telefónne číslo sa môže počas jedného kalendárneho mesiaca zapojiť do hry maximálne 150-krát (maximálny počet spoplatnených spätných SMS potvrdzujúcich účasť v súťaži odoslaných na jedno unikátne telefónne číslo počas jedného kalendárneho mesiaca). Ak súťažiaci prekročí maximálny počet odoslaných SMS, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti poslednej zaslanej SMS.
  4. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,99 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
  5. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
  6. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru Rádia Expres v e-shope Rádia Expres. V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke eshop.expres.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do jeho použitia alebo odvolania.
  7. V súťaži bude jedno pravidelné žrebovanie každý pracovný deň a 7 (sedem) Extra žrebovaní, ktoré sa môžu uskutočniť kedykoľvek v čase od 30.11.2022 od 15:00 hod. do 23.12.2022 do 15:00 hod. Pri prvom pravidelnom žrebovaní dňa 1.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 30.11.2022 od 15:00:01 hod. do 1.12.2022 do 15:00:00 hod. Každé nasledujúce pravidelné žrebovanie sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 15:00:01 hod. v deň predchádzajúci aktuálnemu pravidelnému žrebovaniu do 15:00:00 hod. v daný deň žrebovania. Pravidelné žrebovanie neprebieha cez víkend (sobota, nedeľa), štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja a dni, na ktoré je vyhlásený štátny smútok. Počas pravidelného žrebovania sa náhodným počítačovým výberom každý pracovný deň v čase po 15:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Zaslané SMS sa nepresúvajú do ďalšieho pravidelného žrebovania, každá SMS je zaradená do pravidelného žrebovania iba jeden raz. Pri Extra žrebovaniach sa vyžrebuje náhodným počítačovým výberom jedno telefónne číslo zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od posledného pravidelného žrebovania do momentu konkrétneho Extra žrebovania, na ktoré zavolá moderátor Rádia Expres. Vyžrebované tel. číslo v Extra žrebovaní, aj v prípade výhry alebo prehry, zostáva v pravidelnom žrebovaní v príslušnom súťažnom kole, v rámci ktorého sa uskutočnilo Extra žrebovanie.
  8. Posledné pravidelné žrebovanie 23.12.2022 sa uskutoční po 15:00 hod. a žrebuje sa zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 22.12.2022 od 15:00:01 hod. do 23.12.2022 do 15:00:00 hod. V prípade, že sa pri tomto žrebovaní odovzdá aj posledná výhra (otvorí sa posledná obálka), tak od tohto momentu začína plynúť nové súťažné kolo a všetky platné SMS od tohto momentu budú zaradené do žrebovania 27.12.2022 po 15:00 hod. V prípade, že sa pri tomto žrebovaní nevyhrajú všetky posledné zostávajúce výhry (zostanú neotvorené obálky), tak sa uskutoční dodatočné žrebovanie, v ktorom sa bude žrebovať zo všetkých platných SMS doručených od 22.12.2022 od 15:00 hod. do momentu dodatočného žrebovania. Takto bude organizátor postupovať až do otvorenia všetkých obálok a výhry všetkých výhier. V takomto prípade od posledného dodatočného žrebovania začína plynúť nové súťažné kolo a všetky platné SMS od tohto momentu budú zaradené do žrebovania 27.12.2022 po 15:00 hod.
  9. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 10-tich sekúnd od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery neodznie aspoň časť hesla súťaže, nevyhráva a možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  10. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva a možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  11. V prípade, že vyžrebovaný účastník zdvihne telefón do 10-tich sekúnd od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery odznie aspoň časť hesla súťaže, ale označí obálku, ktorá už bola otvorená, nevyhráva a možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  12. V Extra žrebovaní označuje vyžrebovaný účastník vždy len jednu obálku. V prípade ak nevyhrá, možnosť otvoriť extra obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  13. Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal zručnosť reagovať a najneskôr do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení zreteľne ako prvé vyslovil heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétny hrací deň, a ktoré bolo oznámené vo vysielaní Rádia Expres bezprostredne po žrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho dňa, alebo je uvedené na podstránke súťaže na www.expres.sk, tak aby toto heslo súťaže zaznelo v éteri vysielania ako prvé a aby aspoň jeho časť zaznela v časovom limite 10-tich sekúnd od spustenia časomiery; vyžrebovaný účastník nesmie pred vyslovením hesla súťaže povedať iné slová; a zároveň si vybral jednu z doteraz neotvorených očíslovaných obálok, v ktorých sa nachádza príslušná výhra, zreteľným vyslovením čísla obálky v časovom limite 10-tich sekúnd, ktorý spustí moderátor a bude sprevádzaný zvukovým efektom vo vysielaní. Ak sa pri predchádzajúcom pravidelnom žrebovaní alebo pri Extra žrebovaní presúvala možnosť otvorenia obálky/obálok s príslušnou výhrou, lebo súťažiaci nesplnili podmienku na výhru, tak si súťažiaci vyberie taký počet obálok ich číslom, ktorý prislúcha na dané pravidelné žrebovanie. Ak súťažiaci označí správne len niektoré doteraz neotvorené obálky, vyhráva sumu prislúchajúcu hodnote týchto doteraz neotvorených obálok a možnosť otvorenia nesprávne označených obálok/obálky sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania. Moderátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti vysloveného hesla súťaže, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže na zopakovanie hesla; pre možnosť vybrať si jednu z obálok s príslušnou výhrou je potrebné, aby vyzvaný účastník súťaže bezprostredne zreteľne zopakoval ako prvé heslo súťaže, platné pre konkrétny hrací deň. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní Rádia Expres rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava možnosť vybrať si jednu z obálok s príslušnou výhrou alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní Rádia Expres moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.
  14. Pri nesprávnej odpovedi po prijatí hovoru alebo na výzvu moderátora a pri označení obálky, ktorá už bola otvorená pri predchádzajúcich žrebovaniach, sa možnosť otvoriť jednu z doteraz neotvorených obálok presúva na ďalšie bezprostredne nasledujúce pravidelné žrebovanie a v nasledujúcom pravidelnom žrebovaní tak bude môcť súťažiaci označiť dve  obálky; neotvorené obálky sa presúvajú a pripočítavajú až kým v nich vyznačenú príslušnú výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže.
  15. Pokiaľ vyžrebovaný účastník zdvihne telefón do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom a povie správne heslo, resp. aspoň časť aktuálneho hesla odznie v tomto limite, ale ešte pred zreteľným označením obálky alebo obálok pred alebo počas tomu určeného časového limitu sa spojenie preruší, bude vyžrebovaný účastník opäť kontaktovaný zo strany organizátora. Pokiaľ sa nepodarí s účastníkom spojiť v rámci konkrétnej hodiny, v ktorej bol vyžrebovaný a kontaktovaný, nevyhráva a možnosť otvoriť obálku s príslušnou výhrou sa presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho pravidelného žrebovania.
  16. Organizátor je oprávnený každý hrací deň bezprostredne po žrebovaní určiť a oznámiť nové heslo súťaže pre nasledujúci hrací deň alebo môže oznámiť rovnaké heslo súťaže pre akýkoľvek počet nasledujúcich hracích dní súťaže, a to až do zmeny hesla súťaže, ktoré bude platiť nasledujúci deň súťaže po jeho oznámení. Organizátor  je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní Rádia Expres.
  17. V prípade, že sa 30.11.2022 po 15:00 hod. nevyhrá suma určená pre žrebovanie zo všetkých platných SMS doručených od 29.11.2022 od 15:00:01 hod. do 30.11.2022 do 15:00:00 hod., táto suma sa presunie do žrebovania 27.12.2022 po 15:00 hod.

  Podrobné pravidlá a štatút súťaže
  Zásady ochrany osobných údajov a spracovania cookies
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
  Mobilné aplikácie Rádia Expres