Práve hráme

Rádio Expres Windows 8 Aplikácia – Ochrana osobných údajov (Privacy policy)


D.Expres, a.s., so sídlom Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, IČO: 35 709 651, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa., vl. č. 1331/B. neukladá žiadne informácie, ktoré v čase behu sťahuje z internetu z adresy www.expres.sk a z aplikácií pre prehrávanie rádia.

Prehrávače nevyžadujú žiadnu registráciu a uchovanie osobných údajov. Pri použití aplikácie prehrávaní rádia nie sú o užívateľovi ukladané ani inak využívané osobné dáta (napríklad IP adresa).

Aplikácia môže obsahovať obsah nevhodný pre deti do 16 rokov.

aplikacie Rádia Expres