Práve hráme

24/08/2018

Prišla vám pokuta zo zahraničia? Čo hrozí za nezaplatenie?


Výlety do zahraničia už dávno nie sú bezproblémovou záležitosťou a opustenie hraníc štátu ešte neznamená, že vaše prehrešky ostanú bez následkov. Po návrate z dovolenky vás v schránke môžu čakať pozdravy od dopravnej polície. A to nie je vonkoncom príjemné.

Najmä ak na konci každého úradného listu sa nachádza upozornenie, že v prípade nezaplatenia pokuty jej cena narastá úmerne meškajúcej platbe. V zásade teda neostáva nič iné, ako zaplatiť pokutu čo najskôr a pre istotu si nechať, v prípade komplikácií, prípadne neskoršieho vymáhania, potvrdenie. Áno, v niektorých prípadoch môžu nastať aj takéto komplikácie, respektíve neseriózne kroky zo strany právnických kancelárií.

Kedy nemusím zaplatiť pokutu?
V prvom rade treba povedať to, že najrozumnejšie a aj najférovejšie je pokutu zaplatiť. Nezaplatením sa dopúšťate ďalšieho prečinu proti § 90 a hrozí vám exekúcia. Situácií, keď ju netreba zaplatiť, je vskutku málo. Ale napriek tomu existujú. Napríklad hranica pre medzinárodné vymáhanie pokuty je 70 eur. Ak je pokuta nižšia, nemusíte ju platiť, ale dávajte pozor! Ku každej pokute je v prípade jej nezaplatenia prirátaný aj manipulačný poplatok, ktorý pokutu v zásade dvíha nad spomínanú hranicu. Takže v každom prípade ak sú na konci výzvy na zaplatenie uvedené tieto náležitosti a upozornenia, mali by ste ju zaplatiť.

Taktiež nemusíte platiť v prípade, že vám pokuta došla poštou bez toho aby bola doručená. Oficiálna komunikácia medzi a vami a sankčným orgánom musí byť formou doporučeného listu, inak neexistuje dôkaz, že ste o pokute boli informovaný, nevyplýva teda pre vás povinnosť zaplatiť ju.

Čo ak ma namerali neoprávnene?
Jednou z častých pochybností pri výzvach na zaplatenie zo zahraničia je spôsob merania, prípadne viacero áut vedľa seba na fotografii, čo môže znamenať chybné meranie alebo chybné určenie vinníka. V takomto prípade môžete podať odvolanie proti takémuto rozhodnutiu a odoslať ho však musíte najneskôr do dvoch týždňov na príslušný orgán. V tomto období musí byť námietka prijatá príslušným sankčným orgánom. Oprávnenosť pokuty bude preskúmaná súdom. Ak na druhej strane lehota uplynie bez podania odvolania, pokuta sa stane právoplatnou a musí byť zaplatená.

Ako môžem ušetriť?
Zásada je jednoduchá. Skúste čo najrýchlejšie zaplatiť. Vo väčšine európskych krajín získate zľavu, ak zaplatíte v určitej lehote:

  • V Spojenom kráľovstve dosiahnete 50-percentnú zľavu, ak zaplatíte do 14 dní.
  • V Španielsku dostanete 50 % z pokuty, ak zaplatíte do 20 dní.
  • To sa týka aj pokút z Talianska. Ak ste ich však nezaplatili do 60 dní, pokuta sa zdvojnásobí!
  • Aj v Turecku, Belgicku, vo Francúzsku, v Grécku a Slovinsku existujú zľavy na pokuty za jednotlivé krajiny.

Ktoré pokuty sa posielajú zo zahraničia najčastejšie?
Sú to najmä pokuty za prekročenie rýchlosti, nezaplatený diaľničný poplatok, parkovanie, niekedy sa vyskytnú pokuty za nedodržanie bezpečnostného odstupu, prípadne telefonovanie za volantom. Opäť platí, že iný kraj, iný mrav. Znamená to, že napríklad Talianov najviac irituje porušenia zákazu parkovania. Preto sú sumy nastavené na vyššiu úroveň a ak sa takéhoto priestupku dopustíte v historickom centre, rátajte s pokutami rádovo v stovkách eur. No napriek tomu sú najčastejšie pokuty za prekročenie rýchlosti.

Hrozí mi aj iný postih ako pokuta?
Áno, pri niektorých priestupkoch hrozí okrem finančnej sankcia aj iná. Napríklad telefonovanie či skôr četovanie cez telefón sa medzičasom zaradilo medzi vážne dopravné priestupky. Telefonovanie odvádza pozornosť, no pri využívaní textových správ je odvedenie pozornosti ešte výraznejšie. Pokuty za telefonovanie už v mnohých krajinách prekročili hranicu 100 eur. Najvyššiu pokutu za takýto priestupok zaplatíte v Estónsku (400 eur), v Anglicku a v Holandsku (230 eur), v Španielsku (200 eur), v Taliansku (160 eur), vo Francúzsku (135 eur), v Rumunsku (125 eur), v Portugalsku (120 eur), v Belgicku (110 eur). Ak spôsobíte nehodu počas toho, ako používate za volantom telefón, hrozí vám automaticky aj zákaz jazdy!

Dočítať celý článok na autoviny.sk

Viac zaujímavých článkov pre náročných motoristov nájdete na autoviny.sk

[fb_page_like url=“https://www.facebook.com/automotorasport/“]
Mobilné aplikácie Rádia Expres