Práve hráme

05/10/2023

Vypočuj si príbehy Detských činov roka 2023 a vyber, ktorý sa ti páči najviac


Začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra online pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. V roku 2023 sú príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína BrychtováLudwig Bagin. Pozri a vypočuj si všetky na YouTube a na www.detskycin.sk 

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

Detská porota

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú jedinečnú hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2023. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2023.

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk. Online anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk. Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: detskycin.ludialudom.sk

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmich kategóriách:

 • Záchrana ľudského života
 • Pomoc v rodine
 • Pomoc rovesníkom
 • Pomoc ľuďom
 • Pomoc prírode
 • Dobrý nápad
 • Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký Čin
 • Dobrý čin na nete

Obe hlasovania budú prebiehať do 30. novembra 2023

Výberová komisia:

 • Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií
 • Mgr. Halka Marčeková, dramaturgička programov pre deti
 • Patrícia Jariabková, moderátorka
 • Ľubica Zelizňáková, psychológička – LVS Bratislava
 • Arnold Kiss, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky.
 • Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu
Viac Info
Nadácia Dobrý skutok