Práve hráme

06/07/2022

Poznáš niekoho, kto si zaslúži ocenenie Roma Spirit 2022?


Nájdeme ľudí, organizácie a činy, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení postavenie rómskych komunít a vzájomného spolužitia? Poznáte niekoho vo vašom okolí? Nominujte ich na ocenenie ROMA SPIRIT 2022!

Ocenenie Roma Spirit originálnym spôsobom narúša v spoločnosti prítomné stereotypy a predsudky prináša príbehy osobností organizácii, médií, obcí a zamestnávateľov, ktorí prinášajú efektívne fungujúce riešenia výziev, ktorým naša spoločnosť čelí. Na ocenenie je možné svojich favoritov prihlásiť do 7. septembra vyplnením online prihlášky na www.romaspirit.sk.

Ako nominovať:
 • Rozhliadnite sa vo svojom okolí
 • Vyberte osobu, organizáciu alebo firmu, ktorá myslíte že si ocenenie zaslúži
 • Otvorte online prihlášku
 • Vyplňte ju a odošlite ju do 7. septembra 2022
 • Ak máte ďalšie otázky napíšte na slovensko@romaspirit.sk
Chcem nominovať

Pozri si skvelý televízny spot:

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
Nominovať svojich favoritov môže každý v siedmich kategóriách:
 • Mimovládna organizácia
 • Spoločnosť a zamestnávateľ
 • Obec/mesto
 • Osobnosť
 • Média
 • Kultúra
 • Čin roka – ocenenie získava čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity

Vyhlasovateľmi 14. ročníka Roma Spirit 2022 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová. Partnerom kategórie Čin roka je Rádio Expres, partnerom kategória Mimovládna organizácia Karpatská Nadácia a partnerom kategórie Kultúra Štátna vedecká knižnica v Prešove. Partnerom kategórie Médiá je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

Roma Spirit už od roku 2009  poukazuje, že pre spolužitie, šírenie rešpektu a búranie predsudkov a stereotypov je nesmierne dôležité porozumenie a spolupráca. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1844 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo už 83 laureátov. Autorkou myšlienky Roma Spirit je Ľubomíra Slušná–Franz, prezidentka ACEC.

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

Viac info
Mobilné aplikácie Rádia Expres