Práve hráme

Hosť Hemendexu


Zaujímaví, vtipní ale hlavne milí ľudia, ktorí prídu ráno do rádia na kávu. Popritom ich Ďuro s DJurom podrobia paľbe otázok.