Práve hráme

Produkty


Rádio Expres ponúka svojim klientom okrem efektívnej spotovej kampane mnoho ďalších zaujímavých produktov, resp. netradičných produktov pripravených na základe špeciálnych požiadaviek alebo predstáv klienta:


SPOTOVÁ KAMPAŇ

Reklamný spot

 • určený na prezentáciu klienta alebo jeho produktu s použitím hudby a s možnosťou využitia rôznych zvukových efektov i viacerých hlasov
 • štandardná dĺžka spotu je 30″ (maximálna 60″) a jeho cena sa vypočítava podľa časového pásma, v ktorom je daný spot vysielaný (viď. Spot index v Celosieťovom cenníku reklamného vysielania)

Cena výroby reklamného spotu sa pohybuje v intervale od 490 € v závislosti od náročnosti požiadaviek klienta a ďalších faktorov:

 • počtu hlasov použitých v reklamnom spote (v prípade známych osobností sú produkčné náklady finančne náročnejšie)
 • v ktorých a koľkých médiách bude okrem Rádia Expres reklamný spot vysielaný (viď. Copyright vo Všeobecných zmluvných podmienkach)

Reklamný čítaný oznam

 • za oznam možno považovať produkt naplánovaný maximálne na 2 týždne vysielania, pri dlhšom nasadení ho klasifikujeme ako reklamný spot
 • určený na informovanie poslucháčov o rôznych novinkách, udalostiach, kultúrnych a spoločenských akciách atď.
 • je čítaný vždy len jedným hlasom (štandardné hlasy používané pre tieto účely), bez akéhokoľvek hereckého prejavu a citového zafarbenia,
 • je v ňom použitá štandardná podkladová hudba Rádia Expres, do ktorej klient nemá možnosť zasahovať,
 • maximálna dĺžka oznamu v písanej podobe je 400 znakov bez medzier (30″ čítaný oznam), pričom je potrebné textové rozpísanie všetkých čísiel, skratiek, web stránok a pod.

Rádio Expres si vyhradzuje právo upraviť text reklamného čítaného oznamu, ak obsahuje informácie v prvej osobe jednotného alebo množného čísla (čím môže navodzovať dojem, že prezentovaný produkt/službu odporúča priamo Rádio Expres)

Cena výroby reklamného čítaného oznamu je 130 €. V prípade expresnej výroby je cena 200 € (t.j. dodaní textových podkladov v termíne kratšom ako 3 pracovné dni pred začiatkom vysielania)

Rozdiel medzi reklamným spotom a čítaným oznamom

 • hudobný podmaz – čítaný oznam je vždy so štandardným hudobným podmazom Rádia Expres, v reklamnom spote môže byť použitých viacero zvukových efektov
 • hlas – čítaný oznam načítava vždy len 1 hlas, reklamný spot – môže viacero hlasov
 • cena – čítaný oznam je lacnejší ako reklamný spot

SPONZORING VYBRANÝCH RELÁCIÍ/RUBRÍK

 • v maximálnej dĺžke 10 sekúnd určený na sponzorský odkaz na začiatku alebo na konci jednotlivých relácii alebo rubrík
 • možnosť prezentácie klienta aj v upútavkach na danú reláciu/rubriku (s dovetkom na klienta v dĺžke 5-10 sekúnd)

Cena za výrobu sponzorského odkazu je 330 € (úvod aj záver). Všeobecné podmienky pre sponzorské odkazy:

 • z formulácie sponzorského odkazu musí byť zreteľná jeho náväznosť na reláciu/rubriku
 • v rámci jeho obsahu nie je možné využiť reklamné slogany a prvky reklamnej kampane sponzora, ale je možné použiť jeho hudobné logo
 • nevyhnutné je pomenovanie spoločnosti/sponzora (v súlade s jeho registračným názvom), prípadne je možné uviesť jeden z jeho výrobkov alebo služieb (bez bližšej špecifikácie ich charakteru)
 • Expres Media si vyhradzuje právo na odsúhlasenie znenia sponzorského odkazu pred jeho produkciou, resp. nasadením do vysielania

Ceny sponzoringu vybraných relácií/rubrík sú predmetom individuálnej dohody.


PROMO KAMPANE & ŠPECIÁLNE PROJEKTY

Rádio Expres vám ponúka možnosť komunikácie cez špeciálne projekty, ktoré sú navrhnuté presne podľa potrieb konkrétnych klientov s cieľom čo najefektívnejšieho dosiahnutia marketingových či komunikačných cieľov.

Táto maximálne efektívna komunikácia napr. prostredníctvom súťaží, je kombináciou základných komerčných prvkov a neštandardných foriem, ako napríklad:

 • livereader (živý moderátorský vstup, v ktorom moderátor informuje o promotion, vysvetľuje pravidlá súťaže, motivuje poslucháčov k zapojeniu a možnosti získať exkluzívnu výhru…) s 10 sekundovým sponzorským odkazom klienta na začiatku a na záver
 • backseller (zostrih zachytávajúci najzaujímavejšie momenty z vysielania – emócie víťazov) s 10 sekundovým sponzorským odkazom klienta na začiatku a na záver
 • upútavka (20 alebo 30 sekundový spot upútavajúci na promotion – informuje o možnosti zapojiť sa do súťaže) s 10 sekundovým sponzorským odkazom klienta na záver
 • súťažný vstup s 10 sekundovým sponzorským odkazom klienta na začiatku a na záver
 • off-air aktivity (mediálne partnerstvo napr. pri projekte Expres párty a pod.)

Ceny za promo kampane a špeciálne projekty sú predmetom individuálnej dohody.


DIGITAL AUDIO REKLAMA

V najpočúvanejšom rádiovom streame na Slovensku ponúkame taktiež zaujímavé možnosti, ako môžete svojou audio reklamou zasiahnuť našich online poslucháčov. Máte tak možnosť pripraviť si ideálny media mix, kde spotovou kampaňou v rádiu využijete obrovský reach a spotovou digital audio kampaňou sa zameráte napríklad na cielenie alebo využijete osobnejší zásah poslucháča.

K dispozícii máte tieto reklamné formáty:

PreStream Bumper (max 6s)
PreStream Spot (max 20s)
PreStream Spot (max 30s)

InStream Spot (max 20s)
InStream Spot (max 30s)

PreStream Spot + Banner (max 20s)
PreStream Spot + Banner (max 30s)

PreStream Spot = zvuková reklama, ktorá sa prehrá pri štarte streamu
InStream Spot = zvuková reklama, ktorá sa prehrá v priebehu počúvania streamu v reklamnom bloku
PreStream Spot + Banner = zvuková reklama, ktorá sa spustí pri štarte streamu spoločne s bannerom, cez ktorý sa poslucháč môže prekliknuť na vami zvolenú stránku

Viac sa dočítate súbore na stiahnutie

Prečo reklama v podobe online audia?

 • Možnosť cielenia
 • Možnosť obmedzenia frekvencie
 • Merateľné výsledky
 • Reklamu neblokuje AdBlocker
 • Efektívny zásah online poslucháčov
 • Digital audio je ON, keď obrazovky sú OFF. Impresie nepotrebujú obrazovku, aby zasiahli užívateľa
 • Digital audio zasiahne zákazníka, keď to nedokážu iné formáty (pri behu, varení, na ceste do práce…)
 • Ďalšia možnosť pre marketérov, ako zasiahnuť zákazníkov, ktorí sú online
 • Oslovíte zákazníka, keď nie je rozptýlený vizuálom vášho konkurenta
 • Jeden formát sedí pre všetky mobilné / online zariadenia

Nákup mediálneho priestoru digital audia je možné realizovať programaticky alebo priamo. Pre viac informácií kontaktujte prosím nášho online sales managera – Jozefa Hámorského (hamorsky@expres.sk).


REKLAMA NA WWW.EXPRES.SK

Web Rádia Expres je „najpočúvanejším“ webom spomedzi všetkých slovenských portálov. Od januára 2007 sa stal členom Asociácie internetových médií. V prvom rade ponúka svojim poslucháčom aktuálne hudobné novinky, exkluzívne premiéry videoklipov domácich i zahraničných interpretov, zvukové a obrazové záznamy toho najzaujímavejšieho z relácií a zákulisia Rádia Expres. Samozrejmosťou je prítomnosť aktuálneho monitoringu dopravnej situácie a vlastného spravodajstva.

Mesačne vykazuje web Rádia Expres priemerne takmer 3,5 milióna zobrazení stránok a vyše pol milióna unikátnych návštevníkov. Podrobnejšie štatistiky našej stránky nájdete v súbore na stiahnutie.

Reklamný priestor na webe Rádia Expres je určený všetkým, ktorí majú záujem osloviť poslucháčov Rádia Expres zaujímavou a efektívnou formou aj prostredníctvom internetu. Web Rádia Expres je vhodný pre ideálny media mix – rozhlasovej inzercie podporenej internetovou reklamou.

Bannerová a video reklama

Správne zvolený formát a priestor maximalizuje efektivitu kampane. Umiestnenie bannerov a video prerollov si môžete pozrieť v súbore na stiahnutie.

Obsahová reklama

Zaujímavým obsahom, ktorý najmenej prekáža návštevníkom, môžete odpromovať vaše produkty, služby alebo spoločnosť. K dispozícii je PR alebo natívny článok alebo súťaž na našej stránke, prípadne súťaž podporená aj vo vysielaní. Viac sa o cenách a formátoch dočítate v súbore na stiahnutie.

Reklama na sociálnych sieťach a v aplikáciách

Distribúciu PR a natívnych článkov vieme rozšíriť aj o naše sociálne siete. Podľa produktu vieme navrhnúť aj inú efektívnu reklamu šírenú cez náš Instagram (vyše 69 000 sledovateľov) alebo Facebook (vyše 560 000 fanúšikov).
Pre reklamné formáty môžete využiť aj aplikáciu, podcast alebo náš newsletter. Prehľad formátov nájdete v súbore na stiahnutie.

Špeciálna forma online reklamy

Ak máte inú alebo konkrétnejšiu predstavu aký formát alebo umiestnenie by bolo pre vás najlepšie pre Vašu online prezentáciu, určite spolu niečo zaujímavé vymyslíme. Stačí kontaktovať nášho online sales managera – Jozefa Hámorského (hamorsky@expres.sk).


MEDIÁLNE SPOLUPRÁCE

EXPRES MEDIA k.s., ako media representative Rádia Expres, pri mediálnych spoluprácach požaduje:

 • exkluzivitu v rámci rozhlasových staníc v Slovenskej republike, t.j., podujatie podporuje výhradne Rádio Expres, bez participácie ďalších rozhlasových staníc
 • umiestnenie farebného loga Rádia Expres na viditeľnom mieste, najlepšie separátne od ostatných partnerov podujatia, pokiaľ nie je dohodnuté inak
 • správne uvádzanie názvu rádia, teda Rádio Expres
 • každý návrh vizuálu alebo TV spotu, v ktorom bude uvedené logo Rádia Expres, zaslať vopred na schválenie zástupcovi spoločnosti Expres Media, ktorý má právo na jeho spripomienkovanie alebo úpravu
 • poskytnutie dokumentačných materiálov, na ktorých je logo Rádia Expres umiestnené
 • peňažnú úhradu výroby reklamného produktu v Rádiu Expres podľa platného cenníka spoločnosti Expres Media v danom období /výroba reklamného spotu je min. v hodnote 490€ a výroba čítaného oznamu je v hodnote 130€, ceny sú uvedené bez DPH/
 • v prípade, ak organizátor podujatia dodá vlastný reklamný spot – dodržanie technických parametrov (presná dĺžka spotu 20″ alebo 30″, formát mp3, 44.1 kHz stereo, 256 kBit/s) a legislatívnych noriem vyplývajúcich zo Zákona o reklame
 • v prípade výroby rozhlasového reklamného spotu organizátorom podujatia, dodanie tohto spotu na schválenie zástupcovi spoločnosti Expres Media minimálne 3 pracovné dni pred jeho nasadením do vysielania
 • pred začiatkom vysielania uhradenie preddavkovej faktúry za výrobu
 • dodržať v reklamnom spote uvedenie maximálne troch komerčných partnerov, resp. troch komerčných značiek
 • uhradiť v plnej výške stratu alebo poškodenie loga Rádia Expres, dodaného na podujatie spoločnosťou Expres Media.