Práve hráme

Mediadata


PODIEL NA TRHU (v %, CS 14-54)
DENNÁ POČÚVANOSŤ (v tis., CS 14-54)
KRIVKA DENNEJ POČÚVANOSTI PO-PI (v tis., CS 14-54)
REGIONÁLNE POKRYTIE A POČET POSLUCHÁČOV (CS 14+)

Zdroj: MML-TGI SR 1Q+2Q/2021 (4. 1. 2020 – 20. 6. 2021)