Mediadata


PODIEL NA TRHU (v %, CS 14-54)
DENNÁ POČÚVANOSŤ (v tis., CS 14-54)
KRIVKA DENNEJ POČÚVANOSTI (v tis., CS 14-54)
REGIONÁLNE POKRYTIE A POČET POSLUCHÁČOV (CS 14+)

Zdroj: MML-TGI SR 4/2016 + 1/2017 (19. 9. 2016 – 2. 4. 2017)