Práve hráme

Mediadata


PODIEL NA TRHU (v %, CS 14-54)

DENNÁ POČÚVANOSŤ (v tis., CS 14-54)

KRIVKA DENNEJ POČÚVANOSTI PO-PI (v tis., CS 14-54)

REGIONÁLNE POKRYTIE A POČET POSLUCHÁČOV (CS 14+)

Zdroj: MML-TGI SR 1.+2. kvartál 2018 (8. 1. 2018 – 24. 6. 2018)