Mediadata


PODIEL NA TRHU (v %, CS 14-54)
DENNÁ POČÚVANOSŤ (v tis., CS 14-54)
KRIVKA DENNEJ POČÚVANOSTI (v tis., CS 14-54)
REGIONÁLNE POKRYTIE A POČET POSLUCHÁČOV (CS 14+)

Zdroj: MML-TGI SR 1+2/2017 (9. 1. 2017 – 25. 6. 2017)