Práve hráme

Nekonečný vianočný stream

Počúvaj ho čo najdlhšie a vyhraj skvelé ceny

Mediadata


PODIEL NA TRHU (v %, CS 14-54)
DENNÁ POČÚVANOSŤ (v tis., CS 14-54)
KRIVKA DENNEJ POČÚVANOSTI (v tis., CS 14-54)
REGIONÁLNE POKRYTIE A POČET POSLUCHÁČOV (CS 14+)

Zdroj: MML-TGI SR 2+3/2017 (3. 4. 2017 – 17. 9. 2017)