Práve hráme

Mediadata


PODIEL NA TRHU (v %, CS 14-54)
DENNÁ POČÚVANOSŤ (v tis., CS 14-54)
KRIVKA DENNEJ POČÚVANOSTI PO-PI (v tis., CS 14-54)
REGIONÁLNE POKRYTIE A POČET POSLUCHÁČOV (CS 14+)

Zdroj: MML-TGI SR 4Q/2020+1Q/2021 (14.9.2020 – 28.3.2021)