Práve hráme

Reklama

Rádio je s vami stále

Vaša komunikácia v Rádiu Expres:

Dostať vašu značku alebo produkt do povedomia u viac ako 1,6 milióna týždenných poslucháčov Rádia Expres je jednoduché. Naši skúsení obchodníci Vám kampaň do detailov naplánujú, pripravia s Vami podrobné zadanie pre náš kreatívny tím a následne si stačí už len vybrať z ponúknutých variantov kampane. Reklama v rádiu je rovnako ideálna a efektívna pre budovanie značky alebo produktovú kampaň – záleží len na Vašom cieli, mediálnu stratégiu a produkciu kampane môžete nechať s kľudom na nás.

7 dôvodov prečo využiť rádio reklamu:
1. Ideálny nástroj pre budovanie značky
  • vysoká frekvencia komunikácie za nízke náklady
  • počúva ho takmer každý
2. Efektívny zásah cieľovej skupiny
  • možnosť regionálneho cielenia
  • cielenie podľa relácií, demografie a pod.
3. Zachytí poslucháčov v relevantnom mieste a čase
  • predovšetkým pred a počas samotného nákupu
4. Efektívny zásah vďaka nízkej miere ignorácie rádio reklamy
  • poslucháči majú k svojmu rádiu silný vzťah a preto veria reklame vo svojom rádiu

ignoracia reklamy

5. Znásobuje efekt iných médií
  • predovšetkým internetu – poslucháči popri počúvaní rádia predovšetkým počas pracovnej doby a vo večerných často sedia zároveň za počítačom – okamžitá reakcia, vyhľadanie vašej stránky

radio a online

6. Možnosť rýchlej reakcie na situáciu na trhu
  • čas od návrhu textu pre spot po jeho samotnú výrobu a nasadenie do vysielania je vo všeobecnosti jedným najkratších zo všetkých typov komunikácie

7. Rádio je priateľské
  • často zaháňa nudu, resp. samotu poslucháča
  • komunikuje s poslucháčom predovšetkým prostredníctvom emócií