Práve hráme

Dopravný servis: Informácie pre poslucháčov


Informácie o dopravnej situácií a dopravných obmedzeniach zverejňované v Dopravnom servise Rádia Expres majú informatívny charakter. Informácie sú poskytované tretími osobami a nie vždy je možné zabezpečiť ich úplné overenie a nie je možné ani 100% garantovať pravdivosť týchto informácií v čase, kedy sa dostanú k poslucháčom alebo užívateľom. Rádio Expres nezodpovedá za pravdivosť týchto informácií. Každý účastník cestnej premávky je povinný správať sa tak, aby predchádzal vzniku ujmy na vlastnom alebo cudzom živote, zdraví alebo majetku. Informácie sú aktualizované priebežne.

Dopravný servis Rádia Expres je dostupný prostredníctvom:

• vysielania Rádia Expres
• internetovej stránky www.expres.sk/dopravny-servis/
• aplikácie pre iPad, a iPhone a Android telefóny

Aplikáciu pre iPhone a Android telefón si môže užívateľ bezplatne stiahnuť prostredníctvom stránky www.expres.sk/aplikacie/
Stiahnutím aplikácie je užívateľ oprávnený používať aplikáciu pre vlastnú potrebu a nie je oprávnený použiť ju spôsobom, ktorým by zasiahol do majetkových práv vysielateľa Rádia Expres, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava, ktoré sú chránené autorským zákonom.

Pre používanie aplikácie je potrebné pripojenie na internet, ktoré môže byť spoplatnené príslušným poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby. Rádio Expres nezodpovedá za odplatnosť prenesených dát pri použití aplikácie.
Dopravný servis Rádia Expres je databáza sui generis, ktorej práva vlastní vysielateľ Rádia Expres, spoločnosť D.EXPRES, a.s., Bratislava a tieto práva sú chránené autorským zákonom.

Nadácia Dobrý skutok