Práve hráme

Európsky dopravný servis: Informácie z krajín, do ktorých cestujete


Najvyššie povolené rýchlosti

  • v obci 60 km/h
  • mimo obce 90 km/h (pokiaľ dopravné značenie neurčuje inak)

Tolerancia alkoholu v krvi za volantom: nulová
Povinné svietenie: nie

Dôležité telefónne čísla

  • Polícia 102
  • Hasiči 101
  • Prvá pomoc 103

Ďalšie informácie

Pri dopravnej nehode treba nechať autá v pôvodnej pozícii a čakať na príchod polície. Cestná sieť v Bielorusku je bohato rozvetvená, nespĺňa však kritéria pre diaľnicu. Na hlavných trasách sú na každých 40 – 50 km stanoviská dopravnej polície (GAI), ktorá kontroluje rýchlosť aj v noci. Hlavné ťahy medzi mestami však zodpovedajú našim rýchlostným cestám. Väčšina dopravných značiek je v cyrilike. Dôležité je, že ten istý vodič, ktorý vošiel autom cez hranice do Bieloruska je povinný aj vyjsť tým istým vozidlom z tohto územia. Pri vjazde do krajiny je vodič auta povinný mať oprávnenie na vedenie daného vozidla, teda byť jeho majiteľom, alebo mať notársky overené splnomocnenie od majiteľa na vedenie vozidla. Ak dostanete pri vjazde povolenie na dočasný vjazd vozidla do Bieloruska nesmiete toto vozidlo nikomu požičiavať ani darovať a musí opustiť územie Bieloruska do dátumu povolenia na dočasný vjazd vozidla, ktorý mu bol určený na hranici.
Pohyb autami, ktoré nie sú registrované na území Colnej únie Ruskej federácie, Bieloruska a Kazachstanu po cestných komunikáciách Bieloruska je spoplatnený tzv. elektronickým mýtom. Zakúpenie elektronickej známky je možné na hraničných priechodoch, čerpacích staniciach a na staniciach BellToll.

Nadácia Rádia Expres