Práve hráme

12/04/2017

Lekári prehovorili o zavádzaní na Vysokej škole sv. Alžbety


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety zavádzala lekárov, ktorí zaplatili takmer 2-tisíc eur za doplňujúce štúdium a očakávali, že skončia s akademickým titulom MHA. Keď sme vysokú školu upozornili na sporné formulácie na internetovej stránke, bez vysvetlenia ich vymazala.

Skúste si predstaviť situáciu – štát pripraví vyhlášku, podľa ktorej si musia riadiaci pracovníci v zdravotníctve, napríklad primári či riaditelia doplniť vzdelanie. Nájdete školu, ktorá takéto vzdelanie ponúka a na svojom webe jasne uvádza, že absolventi získajú diplom s medzinárodnou platnosťou a titulom MHA.

Za štyri semestre zaplatíte takmer 2.000 eur, absolvujete skúšky a namiesto sľubovaného MHA, získa atestovaný lekár titul magister.

https://soundcloud.com/radioexpres/lekari-prehovorili-o-zavadzani-na-vysokej-skole-sv-aalzbety

Presne takto skončili lekári Zoltán Goldenberg, Marek Kučera, a spolu s nimi ďalší, ktorí si štúdium doplnili na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Doktor Goldenberg pre Rádio Expres povedal, že informácie o štúdiu čerpal práve z internetovej stránky školy.

„Podľa údajov, ktoré boli uvedené na webovej stránke vysokej školy, kde sám zriaďovateľ, pán profesor Krčméry, v úvodnom slove uvádzal, že absolventi tohto štúdia po splnení podmienok dostanú medzinárodne uznávaný titul MHA, tento fakt ma vlastne podnietil k tomu, že by to mohlo mať vyššiu úroveň.“

Rovnakú skúsenosť má aj doktor Kučera.

„O štúdiu MHA som sa dozvedel úplne náhodne, z internetu. Hľadal som nejaké štúdium, ktoré mi zvýši alebo zlepší prehľad v právnickej oblasti. Človek do budúcnosti nevie, kedy to využije. Keby nám niekto povedal, že ide o magisterské štúdium, ja si myslím, že minimálne polovica, keď nie aj viac študentov, toto štúdium ukončí.“

Pôvodná stránka s informáciami o štúdiu MHA

Keď začali mať lekári pochybnosti o tom, čo vlastne vyštudovali, pýtali sa podľa doktora Goldenberga priamo školy.

„Niekoľkokrát som sa opýtal, či si môžem teraz písať MHA, na čo mi bola ponúknutá odpoveď, že áno, veď ste magister. Mailom som sa priamo obrátil aj na profesora Westa, ktorý je garantom štúdia zo strany University of Scranton a ten mi jednoznačne odpísal, že certifikát mi nezakladá právo na používanie titulu MHA.“

Marek Kučera dodáva, že na štúdium sa pýtali aj právnikov, ktorí im prednášali. „Všetci nás ubezpečili, že toto štúdium je plnohodnotné, že je garantované a bude aj legislatívne schválené. Čo nám vŕtalo hlavou, chceli od nás, aby sme, ak máme nejaké kontakty na ministerstve a v podobných inštitúciách zaintervenovali a snažili sa my nejakým spôsobom toto presadiť.“ Komunikáciu zo strany školy teraz vnímajú ako zavádzajúcu. „Určite, že sa cítim zavedený, cítim sa podvedený, nakoľko nám bol garantovaný titul MHA. Kde sa pozriem na svoj diplom, mám tam všetky možné tituly, od Mgr. cez MPH až MHA. Ten titul MHA je niekde na konci, v zátvorke.“

Nejasne postavený diplom dostal do pozoru aj Zoltána Goldenberga. „Pred tým, ako by som si dovolil, napísať si tento titul za svoje meno, prípadne ho použiť na lekárskej pečiatke, začal som sa zaujímať, na ktorý z týchto titulov mám vlastne oprávnenie.“

Na zavádzajúce informácie na internetovej stránke sme sa pýtali priamo Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Priamu odpoveď na túto otázku sme však nedostali a škola po našom upozornení stránku zo svojho webu bez vysvetlenia vymazala.

Za školu nám odpísal prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA:

„Pán Škarba, po výslovnom poverení pán rektora prof. Krčméryho reagujem v jeho zastúpení na Váš email.

  1. Administrácia vo verejnom zdravotníctve je úspešne akreditovaný magisterský program v dennej ako aj externej forme. Pravdivosť tejto informácie si môžete preveriť tu: portalvs.sk/sk/morho
  2. Študenti absolvujú program väčšinou v slovenskom jazyku. Študenti, ktorí sa rozhodnú tento program absolvovať v anglickom jazyku pred štátnicovou komisiou zloženou zo slovenských a amerických expertov, dostávajú po jej úspešnom absolvovaní okrem riadneho Mgr diplomu a titulu aj špeciálny certifikát vystavený našou vysokou školou a University of Scranton o absolvovaní 120 ECTS programu v oblasti administrácie v zdravotníctve.
  3. Uchádzačom sme podľa vyjadrenia pána rektora opakovane oznamovali, že MHA je skratka anglického prekladu slovenského programu Administrácia vo verejnom zdravotníctve – Master in Health Administration. Podľa zákona o VŠ je vysoká škola povinná vydať študentom dvojjazyčný diplom v slovenskom a anglickom jazyku, pričom na magisterský program Administrácia vo verejnom zdravotníctve nemáme žiadny iný adekvátny preklad ako ten, ktorý uvádzame skôr. Master in Health Administration je preklad označenia programu v skratke a nejde o titul – titul je Mgr.“

Ministerstvo školstva nám potvrdilo, že škola má akreditáciu na magisterský študijný program. Napriek tomu, žiaden právny predpis u nás podľa ministerstva nezakazuje používanie skratky MHA za menom, pretože podľa Slovenského práva nejde o akademický titul.

Právnik Andrej Werner, z advokátskej kancelárie Werner and Co., uvádza, že používaním právne nejasného, alebo mätúceho titulu, sa môžu lekári dostať do ťažkostí napríklad pri výberovom konaní. „Ak by sa zúčastnil výberového konania, kde by dosiahnuté vzdelanie bolo podmienkou pre konkrétnu funkciu, tak v takom prípade by to mohlo vytvárať priestor pre určité námietky zo strany iných osôb, ktoré sa zúčastnili tohto výberového konania.“ Problém môžu mať lekári aj priamo v praxi na otvorenom trhu. „Môže týmto získať a nadobudnúť takzvaný nedovolený súťažný náskok. Môže to navonok pôsobiť tak, že je odborníkom v určitej oblasti a získavať v očiach verejnosti mylný dojem, že má určitú výhodu, prednosť oproti svojim konkurentom a viem si predstaviť, že konkurenti, napríklad iní lekári by sa mohli v danom prípade brániť.“ Právnik pripúšťa, že komunikácia zo strany Vysokej školy sv. Alžbety mohla pôsobiť mätúco.

Pozitívny príklad, ako transparentne vysvetliť používanie titulu MHA a ponúknuť požadované vzdelanie, netreba hľadať ďaleko. Študijný program ponúka aj pražský Advance Healthcare Management Institute, ktorý na svojom webe advanceinstitute.cz píše jasne: „MBA a další podobné programy jsou u nás zcela neregulované a MBA stejně jako MHA v ČR dle zákona jako akademický titul neexistuje. Proto jsme se rozhodli tuto cestu nezvolit a program MHA jsme akreditovali jako rekvalifikační kurz u MŠMT. To je v současnosti jediná možná cesta k dosažení našeho cíle – specializovaného exekutivního programu v řízení zdravotnictví pro poskytovatele zdravotní péče, pracovníky ze zdravotních pojišťoven a dodavatele do systému v kontextu ČR a regionu střední Evropy.“

Škole sme opätovne zaslali otázku, prečo vymazala internetovú stránku s informáciami o štúdiu MHA. Na odpoveď stále čakáme.

Mobilné aplikácie Rádia Expres