Práve hráme

30/11/2016

Dobrý skutok 2016 – predbežná a záverečná správa z verejnej zbierky


Záverečná správa z verejnej zbierky publikovaná dňa 15.11.2017:

Dobrý skutok 2016_Záverečná správa z verejnej zbierky

Predbežná správa z verejnej zbierky publikovaná dňa 30.11.2016:

Dobrý skutok 2016_Predbežná správa z verejnej zbierky

aplikacie Rádia Expres