Chodec Matej Tóth v Hemendexe

Potešil aj Ďurovu mamu a jednotu dôchodcov