Slovenka je šéfredaktorkou online časopisu pre slovenské deti v zahraničí

Jarmila Buchová, učiteľka a šéfredaktorka časopisu Ceruzky vo svete