Práve hráme

15/06/2016

Zapojte sa do Detského činu roka 2016!


Poznáte inšpiratívne dobré skutky detí? Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2016!
Už 16 ročník projektu sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Je dobro dôležité? Viac ako 1 502 205 detí, ktoré sa doteraz zapojili do projektu Detský čin roka, je presvedčených, že áno. V reálnych životných príbehoch zachraňujú, ochraňujú, pomáhajú, skrášľujú, podávajú ruku slabším, cítia, kde je pomoc potrebná. Deti nás v tomto smere učia žiť – byť tu a teraz – pre svoju rodinu, priateľov,  prostredie i prírodu. Najcennejšie je, že deti robia dobro bez nároku na odmenu, z prirodzenej potreby robiť svet lepší  a krajší  a sú tak veľkou inšpiráciou pre celú našu spoločnosť práve v poslednom období, keď okolo nás dominujú negatívne správy a žijeme krízu hodnôt.

O projekte:

V apríli prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2016. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, ale i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú. Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii:

  • Záchrana života
  • Pomoc v rodine
  • Pomoc rovesníkom
  • Pomoc ľuďom
  • Pomoc prírode
  • Dobrý nápad
  • Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2016.

Prihlásiť príbeh na Detský čin roka 2016

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia. Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť…

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk.
Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2016.

Viac info
Nadácia Rádia Expres