Práve hráme

09/02/2015

Konto Bariéry: Pomôžte zlepšiť život deťom, ktoré to potrebujú


Aj tento rok chceme pomôcť deťom a mladým ľudom, ktorí to potrebujú. Cez Konto Bariéry môžu konkrétni ľudia dostať konkrétnu pomoc. Často nejde o vysoké sumy, aj tieto však môžu byť pre niekoho nedosiahnuteľným snom. Je v našich silách zmeniť to.

Ako môžeme pomôcť:
  • Pošlite SMS na číslo 877 v tvare DMS BARIERY

    Tým bude odoslaná DMSka v hodnote 2€, z ktorej na Konto Bariéry poputuje 96 % (1,92 €).

  • Alebo pošlite ľubovolnú sumu na číslo účtu: 4020840312/7500

Vašu pomoc potrebujú:

NIKOLKA, 14 ROKOV

Nikolkina diagnóza je detská mozgová obrna a epilepsia. Nika rastie, dospieva a preto by sme pre ňu potrebovali nový, špeciálne upravený kočík. Pre zlepšenie zdravotného stavu robí rodina čo je v jej silách, ale vzhľadom na finančnú situáciu si túto pomôcku nemôžu dovoliť. Kočík stojí 1 176 €.

Zostáva vyzbierať: 0 €


MATÚŠ, 11 ROKOV

Matúško prežil ťažkú autonehodu, následkom ktorej ochrnul. Má poškodenú miechu, je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a postupne mu pribúdajú ďalšie diagnózy. Navštevuje špeciálnu základnú školu, respektíve škola navštevuje jeho, keďže sa učí doma. Pre Matúška by rodina potrebovala špeciálne príslušenstvo k detskému kočiaru Bug v sume 884 €.

Zostáva vyzbierať: 0 €


GRÉTKA, 5 ROKOV

Narodila sa s detskou mozgovou obrnou, spastickou triparézou a v dvoch rokoch sa pridružila epilepsia. Grétka je mentálne v poriadku a žiadaná pomôcka jej veľkou mierou priblíži plnohodnotný život. Dievčatku zbierame na detský trojkolesový bicykel na spevnenie končatín a zlepšenie koordinácie v sume 0 €.

Zostáva vyzbierať: 0 €


VIKTÓRIA, 8 ROKOV

Dievčatko sa narodilo predčasne z trojičiek. Trpí záchvatmi, má poškodený zrak, trpí nespavosťou, nerozpráva, na svoje nožičky sa nevie postaviť a je odkázaná na celodennú starostlivosť rodičov. Veľmi prospešnou pomôckou by pre Viktóriu bola sedacia stolička – detské terapeutické, polohovacie zariadenie v hodnote 2 740 €.

Zostáva vyzbierať: 0 €


KRISTÍNA, 26 ROKOV

Pomoc potrebujú nie len malé deti, ale aj množstvo dospelých, ktorí sú ranou osudu odkázaní na celoživotnú pomoc rodičov. Takýto je aj príbeh mladej ženy Kristíny, ktorej rodina si nemôže dovoliť poskytnúť imobilnej dcére život, aký by si zaslúžila. Spoločnými silami jej môžeme prispieť na mechanický invalidný vozík, na ktorý potrebuje vyzbierať čiastku 616 €.

Zostáva vyzbierať: 0 €


KONTO BARIÉRY

Konto Bariéry je projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý existuje od roku 1993 a pomáha deťom a mladým ľuďom do 26 rokov so zdravotným postihnutím.

Konto Bariéry prispieva na pomôcky ako sú invalidné vozíky, kočíky a ich doplnky, vertikalizačné zariadenia, schodolezy, zdvižné plošiny, rôzne rehabilitačné pomôcky a zariadenia atď. Prispieva na základe individuálnych žiadostí rodičov podľa kritérií Konta Bariéry. Konto Bariéry spravuje Správna rada, ktorá zasadá raz mesačne a individuálne sa zaoberá každou vydokladovanou žiadosťou (viac na www.dfsr.sk).

Konto Bariéry je zapísané do registra zbierok s číslom účtu 4020840312/7500 v ČSOB pod názvom Konto Bariéry 2015, pod registrovým číslom zbierky 000-2014-032749. Zbierka sa koná na celom území Slovenskej republiky od 1.januára 2015 do 30.novembra 2015.

Môžete pomôcť aj pravidelnou darcovskou esemeskou – pošlete raz a v roku 2015 podporujete každý mesiac: Na číslo 877 pošlete sms v tvare DMS START BARIERY a aktivujete službu. Každý mesiac bude automaticky odoslaná DMSka v hodnote 2 €, z ktorej 96 % (1,92 €) poputuje na Konto Bariéry. Pokiaľ budete chcieť danú podporu zrušiť, stačí poslať na číslo 877 sms v tvare: DMS

Často kladené otázky:

Ako je možné získať príspevok z Konta Bariéry?
Konto Bariéry prispieva na základe žiadostí vydokladovaných podľa kritérií Konta Bariéry. Kritéria je možné získať na stránke Detského fondu www.dfsr.sk, alebo si ich vyžiadať e-mailom, telefonicky, resp. poštou. Konto Bariéry uhrádza faktúry dodávateľovi v schválenej výške, neposkytuje finančné prostriedky.

Kto spravuje Konto Bariéry?
Konto Bariéry spravuje Správna rada Konta Bariéry, ktorá zasadá raz mesačne, zaoberá sa všetkými vydokladovanými žiadosťami a rozhoduje o výške príspevku.

Ako sa tvorí Konto Bariéry?
Prostriedky Konta Bariéry sú tvorené na základe verejnej zbierky povolenej Ministerstvom vnútra SR a to formou jednorazových darov a pravidelných príspevkov. Číslo účtu je: 4020840312/7500, ČSOB, a.s. Všetky príspevky, ktoré prídu na Konto Bariéry sú použité výlučne na prispievanie na pomôcky, nie sú z nich hradené žiadne iné náklady.

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY je občianske združenie (založené r.1990), ktoré konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa. Pomáha hlavne deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky.

Konto Bariéry je jedným z projektov Detského fondu Slovenskej republiky a je najdlhšie existujúcou nepretržitou pomocou na Slovensku deťom so zdravotným postihnutím. Je to verejná zbierka povolená MV SR.

Prispievať na účet Konta Bariéry č. ú. 4020840312/7500 je možné celoročne, aj pravidelnou čiastkou. Prispievame nepretržite, všetky prostriedky, ktoré prídu na Konto Bariéry sú použité len na pomôcky, nič iné sa z nich nehradí.

So žiadosťou o príspevok je možné sa uchádzať celoročne. Kritéria na vydokladovanie žiadostí sú na www.dfsr.sk, alebo zaslané na vyžiadanie e-mailom, alebo poštou.

Správna rada Konta Bariéry zasadá raz mesačne a rozhoduje o výške príspevku.

Konto Bariéry počas svojej existencie pomohlo stovkám konkrétnych detí príspevkom na pomôcky v celkovej sume viac ako pol milióna eur (zoznam príspevkov na www.dfsr.sk) ​

Odporúčame

aplikacie Rádia Expres