Práve hráme

04/04/2024

Zdravotní klauni z Červený nos Clowndoctors zorganizovali za 20 rokov na Slovensku viac ako 32-tisíc klauniád


Od jednej nemocnice a 4 klaunov po súčasných vyše 50 nemocníc a viac ako 70 klaunov. Za úctyhodné rozbehnutie občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors vďačíme MUDr. Daniele Sejnovej, ktorá ešte v roku 2003 pozvala Američana žijúceho v Čechách Garyho A. Edwardsa, aby rozbehol klaunské návštevy na Klinike detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (dnešný NÚDCH) na bratislavských Kramároch, kde vtedy pôsobila ako primárka. Už 7. apríla 2004 sa im podarilo založiť občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, pričom v tej dobe realizovali návštevy 4 zdravotní klauni.

Po 20 rokoch má združenie vyše 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc, čo znamená vyše 80 detských oddelení. Avšak, nenavštevujú len detičky, ale aj dospelých pacientov či seniorov. Mesačne urobia približne 230 zdravotných klauniád – vrátane pravidelných návštev na detských oddeleniach aj špeciálnych programov. Od začiatku svojho pôsobenia zrealizovali profesionálni zdravotní klauni vyše 32 000 klauniád pre deti aj dospelých v zariadeniach po celom Slovensku.

Klaunom z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors sme sa venovali aj v našom spravodajskom podcaste Dopodrobna. Vypočujte si inšpiratívny rozhovor!

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.
Zdroj foto: Tlačová správa

Sprvu pôsobili zdravotní klauni hlavne vo vtedajšej DFNsP v Bratislave. V roku 2006 bol klaunský tím rozšírený o nových členov aj v regiónoch Žiliny a Banskej Bystrice, kde začali pravidelné návštevy detských oddelení. V roku 2008 k nim pribudli nemocnice na východe Slovenska.

Postupne začali pribúdať programy pre deti aj dospelých

V roku 2009 – čiže práve pred 15 rokmi bol na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave uvedený prvý špeciálny program – Cirkus Paciento. Hospitalizované deti si počas týždňového programu môžu vyskúšať úlohu zdravotných klaunov. A práve spolu s profesionálnymi nacvičujú rôzne klaunské čísla, s ktorými sa na záver týždňa predvedú pred publikom. Cieľom programu je motivovať deti, vzbudiť v nich chuť niečo dosiahnuť, a teda aj chuť k životu. Cirkus Paciento sa v súčasnosti koná obvykle 10-krát do roka v rôznych zdravotníckych zariadeniach – nielen na detských onkologických a psychiatrických oddeleniach, ale aj v 3 liečebných domoch.

Zdroj foto: Tlačová správa

V ďalších mesiacoch vznikali aj ďalšie programy – v roku 2010 začali pravidelné návštevy seniorov v DSS a na geriatrických oddeleniach, ale aj program Prezuvky máme, ktorý je určený ťažko chorým deťom v domácej intenzívnej a paliatívnej starostlivosti. Červený nos mal v tomto období už 35 zdravotných klaunov.

V roku 2011 mal klaunský tím už 41 členov a do portfólia pribúda program Kôš plný humoru, s ktorým raz do roka zdravotní klauni navštevujú dospelých onkologických pacientov. Od roku 2013 rozveseľujú klauni deti nielen na lôžkach, ale aj v čakárňach pred odbornými detskými ambulanciami DFNsP v Bratislave, postupne pribudli ambulantné návštevy v DFNsP v Banskej Bystrici, Prešove, Žiline a Košiciach.

V roku 2013 bol zahájený aj populárny program N.O.S. – Na operačnú sálu. Program je určený pre deti, ktoré čakajú na operačný zákrok, ako aj ich rodičom. Zdravotný klaun sa venuje každému dieťaťu individuálne a svojimi klaunskými zručnosťami a empatickým prístupom dokáže deti aj ich rodičov preladiť na pozitívnejšiu vlnu, čím im pomôže skrátiť čas čakania, ale hlavne prežívanie ťažkých chvíľ. Cieľom je malých pacientov odpútať od bolestí, úzkostí a svojím humorom navodiť psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákrokom veľmi potrebná. Vo chvíli, keď deti zostávajú na sále, klauni sa venujú ich rodičom a blízkym. V súčasnosti odprevádza zdravotný klaun deti na operáciu vo všetkých 3 detských nemocniciach.

Zdroj foto: Tlačová správa

Neodradila ich ani pandémia

Aj počas nasledujúcich rokov prišlo občianske združenie s mnohými programami, ktorými pomáhajú pacientom. Obdobie pandémie však obmedzil ich kontakt s pacientmi avšak, netrvalo to večne. Klauni sa postupne do nemocníc opäť dostali – avšak, trochu inak, ako boli zvyknutí.

Prostredníctvom online klauniád, klaunovaním pred nemocnicami počas triáží a po niekoľkých mesiacoch dodržiavajúc prísne hygienické opatreniach (v ktorých sú klauni školení už pred prvou návštevou nemocnice), sa dostali aj fyzicky na oddelenia. Nemocnice si totiž uvedomovali význam psychickej podpory a klaunských návštev práve v tomto náročnom období. Zdravotní klauni boli najmä v roku 2021 významnou podporou v očkovacích centrách pre deti či dospelých.

Riadia sa heslom: Humor berieme vážne

Nároky na zdravotných klaunov a ich profesionalitu sú hneď od začiatku vysoké. Výberové konanie na zdravotných klaunov prebieha formou umeleckého workshopu, ktorý má 3 až 4 kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na klaunskom charaktere. Profesionálnym zdravotným klaunom sa môže stať každý, kto splní podmienky a úspešne prejde všetkými kolami výberového workshopu.

Počas neho by mal pochopiť podstatu klauna, naučiť sa pracovať s jeho charakterom a ukázať, že sa neberie príliš vážne a je dostatočne odolný voči stresu. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia. Na poslednom kole workshopu participujú aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorej členom je aj o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Nevyhnutnou súčasťou na zvládnutie tejto náročnej misie, je aj vzdelávanie a práca na sebe samom. Klaunovanie je postavené na improvizácii, tá však vyžaduje pevné základy, ktoré si profesionálni zdravotní klauni dokážu vybudovať vzdelávaním, tréningami a skúsenosťami. Zdravotní klauni majú počas pôsobenia v organizácii veľký priestor na rozvoj v umeleckej aj v iných oblastiach a združenie im zabezpečuje komplexný vzdelávací program zavŕšený medzinárodným certifikátom profesionálneho zdravotného klauna. Združenie má aktuálne približne 40 certifikovaných profesionálnych zdravotných klaunov. Súčasťou vzdelávania sú okrem iného aj workshopy v Medzinárodnej škole humoru vo Viedni s najlepšími lektormi klaunského umenia z celého sveta.

Zdroj foto: Tlačová správa

Klauni vyjdú do ulíc a vyzývajú ľudí: Urobte radosť!

V piatok 5.4.2024 vyjdú klauni do ulíc a svoje a 20. narodeniny budú oslavovať rozdávaním radosti na verejnosti – v uliciach a na námestiach miest. Aj tí, ktorí majú to šťastie a nechodia s deťmi do nemocníc, budú mať výnimočne príležitosť stretnúť zdravotných klaunov, zažiť ich klaunské umenie a pocit radosti, ktorými obvykle zaplnia detské oddelenia nemocníc či seniorských zariadení.

„Boli by sme šťastní, ak by naše narodeniny s nami oslávilo čo najviac ľudí a darček dali jeden druhému. Aby v tento, ale aj v iné dni roka, urobili radosť niekomu inému – vo svojom okolí alebo aj náhodnému okoloidúcemu. K tomu, aby ste niekomu zlepšili náladu, predsa netreba veľa. Malé zázraky medzi ľuďmi dokáže priniesť úsmev, milé gesto, pár pekných slov. Veríme, že skutočná empatia a prívetivosť medzi ľuďmi majú silu prispieť k lepšej, ľudskejšej a radostnejšej spoločnosti,“ vyzýva ľudí Milan Šagát, výkonný riaditeľ Červeného nosa.

S výzvou zdravotných klaunov je spojená aj kampaň na sociálnych sieťach, v rámci ktorej Červený nos vyzýva na šírenie výzvy. Hasthag kampane je #robimradost.

Zdroj foto: Tlačová správa

Rok 2024 je výnimočný

V tomto roku sa Červený nos stal charitatívnym partnerom štafetového behu Od Tatier k Dunaju a postaví aj vlastný bežecký tím. Zdravotní klauni budú v auguste súčasťou festivalu humoru Kremnické Gagy.

Zároveň plánujú zrealizovať navyše 20 klaunských návštev v seniorských zariadeniach, ktoré nenavštevujú pravidelne. Najväčšie prekvapenie pripravujú však na posledné mesiace v roku – predstavia nový program, ktorý spríjemní pobyt detí v nemocniciach.

Miesta, na ktorých budete môcť stretnúť 5. apríla na týchto miestach:

  • Nitra: Štefánikova trieda
  • Bratislava: Autobusová stanica a OC Nivy
  • Bratislava: Centrum
  • Banská Bystrica: Autobusová stanica, Námestie SNP a Námestie Slobody
  • Košice: Hlavné námestie
  • Prešov: Námestie Legionárov
  • Žilina: Centrum
  • Lučenec: Námestie Republiky

Združenie by nemohlo napĺňať svoju misiu – Prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, a to bez podpory od darcov. Ide prevažne o individuálnych darcov, ale aj firmy, granty či príspevky z 2 % z dane. Pripojte sa k darcom aj vy a pomôžte tak vyčarovať úsmev na tvári pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Zdroj: Tlačová správa
Zdroj náhľadovej fotografie: Tlačová správa

Mobilné aplikácie Rádia Expres