Práve hráme

17/10/2022

Slováci si držia nechválne prvé miesto. Konšpiračným teóriám veríme najčastejšie


Centrum pre bioetiku na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s agentúrou Focus zisťovalo od 10. augusta do 21. augusta 2022 na reprezentatívnej vzorke 1514 respondentov hodnotu tzv. konšpiračného indexu na Slovensku.

Najvyššiu hodnotu dosahovalo minulý rok Turecko

Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slovensku dosahuje hodnotu 30,27, čo je jedna z úplne najvyšších hodnôt zo všetkých krajín, kde sa prieskum podľa tejto metodiky doteraz realizoval. Pre porovnanie, v štúdii francúzskych vedcov publikovanej vo vedeckom časopise Social Science Information v júni 2021, najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu 25,29 zo skúmaných 22 štátov dosahovalo Turecko, najnižšiu Dánsko, čo predstavovalo hodnotu 6,29.

Konšpiračný index sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky. Najviac slovenských respondentov súhlasilo s tvrdením, že pravda o škodlivých účinkoch vakcín je pred verejnosťou cielene ukrývaná. S týmto tvrdením súhlasilo 46,6 %, zatiaľ čo s tvrdením, že bez ohľadu na to, kto je oficiálne na čele vlád alebo organizácií, existuje určitá skupina ľudí, ktorá tajne kontroluje chod sveta a spoločne ho ovláda, súhlasilo 45 % respondentov.

Celosvetovo sme na tom najhoršie

Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami prieskumu GLOBSEC, ktorý bol uskutočnený v roku 2020 a zúčastnilo sa ho 10 krajín východnej a strednej Európy. Na základe prieskumu vzišlo, že v priemere 56 % respondentov je náchylných veriť nejakému konšpiračnému tvrdeniu, čo je najvyššie percento spomedzi týchto krajín.

Výskum Centra pre bioetiku na UCM naznačuje, že Slovensko je nielen východo a stredo-európskym nechvalným rekordérom v akceptovaní konšpiračných teórií, ale dokonca celosvetovým. Výskum bol uskutočnený v rámci európskeho operačného programu Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (2020-2023), ktorý získala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zdroj: Tlačová správa
Zdroj náhľadovej fotografie: Adobe Stock

Nadácia Dobrý skutok