Práve hráme

05/10/2022

Slovník investora – vyhraj až 300 Eur od VÚB banky


Celý týždeň od 10.10. do 14.10. testovali moderátori rannej show Hemendex vaše znalosti týkajúce sa témy investovanie. Pre súťažiacich mali pripravené rôzne odborné výrazy súvisiace s touto témou, ktoré súťažiacim postupne opisovali. Za každú správnu odpoveď získali súťažiaci finančnú výhru od VÚB banky. Z výhier sa za celý týždeň tešilo spolu 5 výhercov, ktorým gratulujeme!


Kombiprodukt od VÚB banky

Ochrániť úspory alebo investovať? S Kombiproduktom môžete mať oboje – spája totiž istotu termínovaného vkladu a dynamiku podielových fondov. Je vhodnou formou obrany proti inflácii aj pre začínajúcich investorov – začať investovať je možné so sumou už od 1500 Eur a váš vklad sa rozloží medzi termínovaný účet a do podielových fondov v pomere 1:2. Kombiprodukt si môžete prispôsobiť podľa seba, nakoľko investovať môžete do viacerých podielových fondov súčasne.

Zistiť viac o Kombiprodukte

Marketingová komunikácia VÚB, a.s. S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk.

Nadácia Dobrý skutok