Práve hráme

22/12/2021

Drevodomy sú voňavým a úsporným bývaním budúcnosti


Popularita drevodomov na Slovensku v posledných rokoch rastie a niet sa čomu čudovať. Stavba drevodomu je oproti klasickým murovaným domom rýchlejšia a zároveň ekologickejšia. Navyše, kvalitne vyrobené drevodomy svojou trvácnosťou smelo konkurujú murovaným stavbám. Jedna otázka ale zaujíma asi každého, kto stavbu drevodomu zvažuje, a tou je jeho energetická úspornosť.

Drevo ako moderný stavebný materiál

Drevo ako stavebný materiál má vďaka svojim mechanickým, úžitkovým a aj estetickým vlastnostiam v stavebníctve nezastupiteľnú úlohu už od nepamäti.
V 21. storočí, s rastúcimi nárokmi na ekologickú šetrnosť a udržateľnosť, sa jeho význam znovu dostáva do popredia, zvlášť pre jeho 100 % obnoviteľnosť.
Dá sa povedať, že istým spôsobom ide o návrat späť k pôvodnej filozofii bývania v súlade s prírodou, avšak s komfortom, ktorý so sebou prinášajú najmodernejšie technológie.

Rastúce množstvo drevostavieb so sebou prináša tieto hlavné benefity:

  • Trvalo udržateľnú výstavbu.
  • Pasívnu bilanciu emisií oxidu uhličitého v zabudovanej drevnej hmote.
  • Spracovanie a zhodnotenie dreva ako obnoviteľnej národnej strategickej suroviny.
  • Schopnosť súčasnej architektúry navrhnúť a realizovať nadčasové a výnimočné projekty pre drevostavby.
  • Vytváranie vedomostného základu o energetickej účinnosti a komforte ekologického bývania.

Zvýšenie energetickej úspornosti drevodomu zateplením

Surové drevo je nepochybne ekologicky úsporná surovina. Jeho spracovanie je environmentálne citlivé a za ideálnych podmienok môže mať relatívne nulovú bilanciu znečistenia.

Samotné drevo ako materiál v stavebnej konštrukcii stavby z dreva, má zápornú bilanciu emisií (po prepočte spotreby energie pri výstavbe, prevádzke a likvidácii budovy na produkciu skleníkového plynu CO2), keďže počas rastu stromu pohltí alebo reguluje viac škodlivín, ako ich po zabudovaní vyprodukuje.
Nemožno sa čudovať, že samotná stavba z dreva je považovaná za ekologický dom.

Samozrejme, ak chceme pri drevostavbe dosiahnuť nielen ekologickú, ale aj energetickú úspornosť, vyžaduje si dôkladné a precízne zateplenie.

Zdroj: ISOVER / drevostavby.cz

Konštrukcia a zateplenie drevostavby

Drevostavby primárne rozlišujeme podľa toho, či ich zakladáme na betónovom základe, podobne ako murovaný dom, alebo na pätkách systémom Crawl Space. Prvý spôsob je vďaka svojej väčšej nosnosti vhodný pri väčších stavbách.

Pri zakladaní drevodomu na pätkách sa vytvorí vytvorí drevený podlahový rošt, na ktorom sa postaví následne celá stavba. Výhodou tohto riešenia je výrazne menšie množstvo betónu, navyše odpadá aj nutnosť izolácie drevostavby proti zemnej vlhkosti aj radónu. Priečky a steny drevostavby sa montujú k nosnému roštu a až potom sa podlaha zatvorí doskovou konštrukciou.

Steny ľahkých drevostavieb sú tvorené drevenými stĺpiky. Pre zateplenie drevodomu sa medzery medzi stĺpikmi vyplnia minerálnou izoláciou so sklenej alebo kamennej minerálnej vlny. Je dôležité, aby izolácia v stenách dobre držala, preto sa pri realizácii používajú izolačné dosky s rozmermi mierne väčšími než je svetlá vzdialenosť stĺpikov.

Zateplenie strechy drevostavby

Mimoriadne dôležitou súčasťou zatepľovacie procesu je  samozrejme izolácia strechy. Pri zatepľovaní šikmých striech drevodomov, sa často využíva nadkrokvové zateplenie. Jeho výhodou je možnosť priznať drevenú konštrukciu strechy z interiéru, čo pôsobí esteticky veľmi atraktívne.

Na zateplenie tejto časti stavby sa mimoriadne hodia odľahčené a mimoriadne účinné PIR izolačné dosky.

PIR materiály sa vyrábajú vo formáte tvrdých  izolačných dosiek, ktoré bývajú na povrchu obojstranne upravené nakašírovanou fóliou alebo vliesom. Poskytujú výborné tepelno-izolačné vlastnosti a vďaka tomu dokážu splniť odporúčané normové hodnoty tepelného odporu R  už pri nižších hrúbkach.

Drevostavba tak vhodne nadimenzovaným zateplením pohodlne dosiahne parametre úspornosti typické pre energeticky pasívne domy. To spolu s rýchlosťou jej realizácie a nespornými estetickými výhodami tvorí mimoriadne príťažlivú kombináciu nielen pre stavebníkov, ale predovšetkým pre jej budúcich vlastníkov a obyvateľov.

Zdroj: PR článok

Nadácia Dobrý skutok