Práve hráme

13/09/2021

Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín-Stráže čakajú pre návštevu pápeža obmedzenia


Pri návšteve Svätého Otca Františka treba rátať s viacerými obmedzenia v premávke. Pápež sa stretne s veriacimi v Bratislave, Prešove, Košiciach aj v Šaštíne-Strážach. V nedeľu priletí na bratislavské letisko a už v pondelok ho veriaci uvidia v hlavnom meste, v utorok má program na východe Slovenska, najskôr v Prešove a potom v Košiciach, a v stredu zakončí svoju púť na Záhorí.

Najviac sa obmedzenia dotknú hlavného mesta, kde bude pápež aj ubytovaný. Polícia zverejnila podrobný harmonogram prekážok v premávke aj s časovým rozptylom. Zdôrazňuje tiež, že na všetkých uzavretých cestách a priľahlých chodníkoch sa nebude dať parkovať. Obmedzenia pre peších budú vždy len krátkodobé.

Časy uzávierok sa môžu meniť podľa programu, no na uzatvorených úsekoch budú policajti, ktorí budú usmerňovať a riadiť premávku.

Uzávierky v Bratislave:
 • Bratislavské letisko Ivanská cesta po zjazd a výjazd na D1:
  • 12.9. 2021 od 14:30 do 16:30
  • 14.9.2021 od 7:00 do 8:30, od 18:30 do 20:30
  • 15.9.2021 od 12:30 do 14:30
 • Mlynská dolina v úseku od Botanickej ulice po križovatku Patrónka a zjazd z mosta Lafranconi:
  • 12.9.2021 od 14:30 do 16:30
  • 14.9.2021 od 18:30 do 20:30
 • Mlynská dolina v úseku od križovatky Patrónka po vyústenie na D2:
  • 14.9.2021 od 6:30 do 8:30
 • Brnianska ulica od križovatky Patrónka v smere na Pražskú ulicu po odbočenie na ulicu Prokopa Veľkého:
  • 12.9.2021 od 8:00 do 17:00
  • 14.9.2021 od 18:30 do 20:30
 • Brnianska ulica od ulice Prokopa Veľkého v smere na križovatku Patrónka (protismerom):
  • 14.9.2021 od 6:30 do 8:30
  • 15.9.2021 od 6:30 do 9:00
 • Lamačská cesta od križovatky Patrónka po zjazd na D2:
  • 15.9.2021 od 6:30 do 9:00
 • Prokopa Veľkého po odbočenie na Lesnú ulicu:
  • od 12.9.2021 od 8:00 do 15.9.2021 do 14:00
 • Lesná ulica po Nekrasovu ulicu:
  • od 12.9.2021 od 8:00 do 15.9.2021 do 14:00
 • Nekrasova ulica v úseku medzi Lesnou a Novosvetskou ulicou:
  • od 12.9.2021 od 8:00 do 15.9.2021 do 14:00
 • Hroboňova ulica v úseku medzi Prokopa Veľkého a Brnianskou ulicou:
  • od 12.9.2021 o 20:00 do 13.9.2021 do 17:00
 • Pražská ulica (po celej trase obojsmerne) Štefánikova ulica (po celej trase obojsmerne), Hodžovo námestie – vrchná časť:
  • 13.9.2021 od 8:00 do 12:30 a od 15:00 do 19:00
 • Hodžovo námestie – podjazd:
  • 13.9.2021 od 10:00 do 12:30, od 15:00 do 19:00
 • Pilárikova ulica parkovacie miesta priľahlé k Staromestskej ulici
  • 13.9.2021 v čase od 9:30 do 11:15 a 15:00 do 16:30
 • Staromestská ulica, Most SNP
  • 13.9.2021 od 9:30 do 12:30 a od 15:00 do 19:00
 • Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu od zjazdu z Mosta SNP po Rázusovo nábrežie (výjazd na Staromestskú ulicu)
  • 13.9.2021 od 16:00 do 17:30
 • Výjazd z Rázusovho nábrežia smer Staromestská
  • 13.9.2021 10:00 do 12:30 a od 16:00 do 19:00
 • Spojná ulica a Banskobystrická ulica
  • od 11.9.2021 o 18:00 do 13.9.2021 12:00
 • Panónska cesta v smere od Mosta SNP po výjazd na Bratskú ul.
  • 13.9.2021 od 15:00 do 16:30
 • Panónska cesta v smere na Most SNP od zjazdu z Bratskej ulice
  • 13.9.2021 od 16:00 do 17:30
 • Bratská ulica od výjazdu z Panónskej cesty po križovatku s Jiráskovou ulicou
  • 13.9. 2021 od 15:00 do 16:30
 • Bratská ulica od križovatky s Jiráskovou ulicou po zjazd na Panónsku
  • 13.9.2021 od 16:00 do 17:30
 • Jiráskova ulica obojsmerne
  • 13.9.2021 od 15:00 do 17:30
 • Romanova ulica obojsmerne od križovatky so Ševčenkovou ulicou po odbočenie na Rovniankovu 10 k budove Betlehem
  • 13.9.2021 od 15:00 do 17:30
Uzávierky v Prešove:
 • Ulice Pražská a Pod Kalváriou, v smere z Košíc do Popradu v úseku od kruhového objazdu na Košickej ulici po križovatku s Požiarnickou ulicou (v opačnom smere je úsek uzavretý len pre nákladnú dopravu):
  • 14.09.2021 od 6:00
 • Ulica Jána Pavla II. (uzavretá pre osobnú dopravu aj chodcov):
  • 13.09.2021 od 16:00
 • Ulica 17. novembra v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou po križovatku s Požiarnickou ulicou, (v úseku od križovatky s Požiarnickou ulicou po križovatku so Záborského ulicou bude môcť jazdiť len kyvadlová autobusová doprava):
  • 13.09.2021 od 20:00
 • Škultétyho ulica, v úseku od križovatky s Budovateľskou ulicou po križovatku s Ulicou 17. novembra:
  • 13.09.2021 od 20:00
 • Škultétyho ulica bude vyhradená len pre MHD, SAD a autobusy pútnikov, v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou:
  • 14.09.2021 od 00:00
 • Železničiarska ulica, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou po križovatku s Francisciho ulicou:
  • 13.09.2021 od 20:00
 • Francisciho ulica, v úseku od križovatky so Železničiarskou ulicou po križovatku s Ulicou 17. novembra:
  • 13.09.2021 od 20:00
 • Štúrova ulica, v úseku od križovatky s Budovateľskou ulicou po rieku Torysa:
  • 13.09.2021 od 20:00 hod
 • vyústenie Štúrovej ulice do Škultétyho ulice bude uzavreté z dôvodu stavby vstupného stanu:
  • 12.09.2021
 • ulice Masarykova a Kuzmányho budú vyhradené len pre MHD, SAD, autobusy pútnikov a dopravnú obsluhu:
  • 14.09.2021 od 00:00
 • na Hlavnú ulicu bude umožnený vjazd pre MHD aj pre autobusy SAD a autobusy s pútnikmi:
  • 14.09.2021 od 00:00
 • z Budovateľskej ulice nebude možný vjazd a výjazd na Pražskú ulicu
 • z Jilemnického ulice bude možný pravostranný vjazd a výjazd len pre vozidlá do výšky 3,3 metra
Uzávierky v Košiciach:
 • uzatvorené cesty v okolí štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ul., Kostolianska cesta, Čermeľská cesta (od príchodu od Hlinkovej ulice):
  • od 13.9.2021 od 06:00 do 15.9.2021 do 06:00
 • uzatvorenie ciest v úseku košická mestská časť Pereš – diaľnica D1:
  • 14.9.2021 od 8:45 do 10:30
 • uzatvorenie ciest v úseku Zelený dvor, Prešovská cesta, Hlinková ulica, Komenského ulica:
  • 14.9.2021 od 12:00
 • uzatvorenie ciest v úseku Komenského ulica, Hlinková ulica, Prešovská cesta, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak, Trieda KVP a Luník IX:
  • 14.9.2021 od 15:00
Uzávierky v Šaštíne-Strážach:
 • v centre mesta:
  • 15.9.2021 od 8:00

Zdroj: facebook, navstevapapeza.sk, presov.sk

Nadácia Dobrý skutok