Práve hráme

24/05/2021

Roma Spirit 2021


Nájdeme ľudí, organizácie a činy, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení postavenie rómskych komunít a vzájomného spolužitia? Poznáte niekoho vo vašom okolí? Nominujte ich na ocenenie ROMA SPIRIT 2021!

Ocenenie Roma Spirit originálnym spôsobom narúša v spoločnosti prítomné stereotypy a predsudky prináša príbehy osobností organizácii, médií, obcí a zamestnávateľov, ktorí prinášajú efektívne fungujúce riešenia výziev, ktorým naša spoločnosť čelí. Na ocenenie je možné svojich favoritov prihlásiť do 31. augusta vyplnením online prihlášky na www.romaspirit.sk.

Ako nominovať:

 • Rozhliadnite sa vo svojom okolí.
 • Vyberte osobu, organizáciu alebo firmu, ktorá myslíte že si ocenenie zaslúži.
 • Otvorte online prihlášku.
 • Vyplňte ju a odošlite ju do 31. augusta 2021.
 • Ak máte ďalšie otázky napíšte na slovensko@romaspirit.sk

Nominovať svojich favoritov môže každý v siedmich kategóriách:

 • Mimovládna organizácia
 • Spoločnosť a zamestnávateľ
 • Obec/mesto
 • Osobnosť
 • Média
 • Kultúra
 • Čin roka – ocenenie získava čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity
Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

Vyhlasovateľmi 13. ročníka Roma Spirit 2021 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a Rozhlas a televízia Slovenska. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová. Partnerom kategórie Čin roka je Rádio Expres, partnerom kategórie Médiá Nadácia otvorenej spoločnosti a kategória Kultúra Karpatská Nadácia.

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

Roma Spirit už od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1714 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo už 76 laureátov. Autorkou myšlienky Roma Spirit je Ľubomíra Slušná–Franz, prezidentka ACEC.

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

Viac info
Nadácia Dobrý skutok