Práve hráme

24/05/2021

Roma Spirit 2021


Nájdeme ľudí, organizácie a činy, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení postavenie rómskych komunít a vzájomného spolužitia? Poznáte niekoho vo vašom okolí? Nominujte ich na ocenenie ROMA SPIRIT 2021!

Ocenenie Roma Spirit originálnym spôsobom narúša v spoločnosti prítomné stereotypy a predsudky prináša príbehy osobností organizácii, médií, obcí a zamestnávateľov, ktorí prinášajú efektívne fungujúce riešenia výziev, ktorým naša spoločnosť čelí. Na ocenenie je možné svojich favoritov prihlásiť do 31. augusta vyplnením online prihlášky na www.romaspirit.sk.

Ako nominovať:

 • Rozhliadnite sa vo svojom okolí.
 • Vyberte osobu, organizáciu alebo firmu, ktorá myslíte že si ocenenie zaslúži.
 • Otvorte online prihlášku.
 • Vyplňte ju a odošlite ju do 31. augusta 2021.
 • Ak máte ďalšie otázky napíšte na slovensko@romaspirit.sk

Nominovať svojich favoritov môže každý v siedmich kategóriách:

 • Mimovládna organizácia
 • Spoločnosť a zamestnávateľ
 • Obec/mesto
 • Osobnosť
 • Média
 • Kultúra
 • Čin roka – ocenenie získava čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity

Roma Spirit 2020 – making of

Vyhlasovateľmi 13. ročníka Roma Spirit 2021 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a Rozhlas a televízia Slovenska. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová. Partnerom kategórie Čin roka je Rádio Expres, partnerom kategórie Médiá Nadácia otvorenej spoločnosti a kategória Kultúra Karpatská Nadácia.

Roma Spirit 2020 – kategória SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ

Roma Spirit už od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1714 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo už 76 laureátov. Autorkou myšlienky Roma Spirit je Ľubomíra Slušná–Franz, prezidentka ACEC.

Roma Spirit 2020 – kategória MÉDIÁ

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

Viac info

Odporúčame

Nadácia Rádia Expres