Práve hráme

25/11/2020

Dobrý skutok 2020 – Predbežná a záverečná správa z verejnej zbierky


Predbežná správa z verejnej zbierky publikovaná dňa 25.11.2020:
Dobrý skutok 2020_Predbežná správa z verejnej zbierky

Nadácia Rádia Expres