Práve hráme

09/09/2020

Roma Spirit 2020


Nájdeme ľudí, organizácie a činy, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku? Poznáte niekoho vo vašom okolí? Nominujte ho na ocenenie ROMA SPIRIT 2020!

Roma Spirit 2020 už po dvanástykrát upriami pozornosť na osobnosti, organizácie, médiá, obce a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať aktivity a projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskych komunít. Veríme, že poďakovaním a verejným ocenením aktívnej snahy zlepšovať životné podmienky Rómov prispievame k zlepšeniu Slovenska v oblasti, kde je tak veľa problémov, biedy a predsudkov, posilujeme rozvoj našej spoločnosti a budujeme krajinu pre každého jedného občana.

Vyhlasovateľmi 12. ročníka Roma Spirit 2020 sú Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Rozhlas a televízia Slovenska a Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Záštitu nad podujatím prebrala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová.

Ako nominovať:
Nomináciu na ocenenie Roma Spirit môže zaslať fyzická alebo právnická osoba:
Nomináciu je možné poslať poštou, e-mailom alebo vyplnením online formulára priamo na webovej stránke www.romaspirit.sk do 12. októbra.

Nominovať svojich favoritov, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie rómskej menšiny a spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku je možné v siedmich kategóriách:

  • Mimovládna organizácia
  • Spoločnosť a zamestnávateľ
  • Obec/mesto
  • Osobnosť
  • Média
  • Kultúra
  • Čin roka – ocenenie získava čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity

Finalistov 12. ročníka Roma Spirit 2020, zo všetkých právoplatne prijatých nominácií, vyberie Prípravný výbor Roma Spirit. Siedmich laureátov ocenenia Roma Spirit 2020 vyberie z 21 finalistov medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka. Partnerom kategórie Čin roka je už neodmysliteľne Rádio Expres.

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

Roma Spirit už od roku 2009 vytvára multidisciplinárny priestor na podporu sociálnej súdržnosti, rozvoja interkultúrneho dialógu a elimináciu akýchkoľvek prejavov intolerancie. Za uplynulé ročníky bolo na ocenenie Roma Spirit nominovaných 1566 aktivít, projektov, organizácií a výnimočných osobností. Ocenenie si prevzalo 61 laureátov.
www.romaspirit.sk

Tento obsah nie je možné sprístupniť bez prijatia súborov cookies.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.
www.acec.sk

Mobilné aplikácie Rádia Expres