Podobá sa hlas Camily Cabello na hlas Emmy Drobnej?

V rozhovore sa dozvieš aj to, kam chodievala Emma na prázdniny!