Kali sa stal otcom, má iné priority ako kedysi. Spieva o tom v songu Letový režim

Kali objavil novú dimenziu zmyslu života ♥