Madonna venovala skladbu I Rise všetkým ľudom na tomto svete

V texte sa dotýka aj politiky, pusti si video