Práve hráme

25/09/2014

ROMA SPIRIT 2014


Pomáhate zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku alebo viete o niekom, kto tak robí? Vo vašom okolí je určite niekto, kto si ocenenie ROMA SPIRIT 2014 zaslúži. Neváhajte a nominujte ho!

Nad 6. ročníkom ROMA SPIRIT 2014 prevzal záštitu Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Nominácie a prihlášky na ocenenie  môžete poslať mailom na adresu slovensko@romaspirit.eu alebo poštou na adresu: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ROMA SPIRIT, Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava alebo vyplnením online prihlášky.

Kategórie ocenenia Roma Spirit 2014:

1. Mimovládna organizácia – Ocenenie za realizáciu projektu zameraného na podporu a  rozvoj rómskej menšiny a dosiahnutých výsledkov a  za realizáciu projektu zameraného na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre  rómske deti a mládež.

2. Spoločnosť – firma/zamestnávateľ – Ocenenie za realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity.

3.  Obec/mesto – Ocenenie za programy a dosiahnuté výsledky zamerané na integráciu rómskej menšiny do spoločnosti a aktivity v prospech rómskej komunity.

4. Osobnosť – Ocenenie jednotlivca za výnimočný projekt alebo dlhodobú prácu, ktorou prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie.

5. Médiá – Ocenenie pre novinára/novinárku alebo masmédium za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike, za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.

6. Čin roka – Špeciálne ocenenie za čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity.

roma spirit poster - 23

Mobilné aplikácie Rádia Expres