Práve hráme

12/04/2019

Dobré skutky detí posielajte do Detského činu roka 2019 do konca júna!


Poznáte inšpiratívne dobré skutky detí? Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2019!

Nezmeškajte, deadline na prihlasovanie príbehov je už len do 30.6.2019.

V apríli prišla do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2019.  Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť… Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Online anketa pre dospelých

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk. Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2019.

Prihlásiť príbeh
Nadácia Dobrý skutok