Práve hráme

12/04/2019

Zapojte sa do Detského činu roka 2019!


Poznáte inšpiratívne dobré skutky detí? Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2019!

V apríli prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2019.  Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť… Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Online anketa pre dospelých

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk. Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2019.

Prihlásiť príbeh

Odporúčame

aplikacie Rádia Expres