Robo Opatovský chce roztancovať celú krajinu novinkou Tancuj, ktorú režírovala Oľga Záblacká

Po prvom počutí si ju budeš spievať a tlieskať do rytmu :)