Ak nenaplníme ciele Parížskej klimatickej dohody, fungovanie spoločnosti sa dramaticky zmení

Vedúci zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko približuje čo sa stane, ak neudržíme zvyšovanie globálnej teploty pod dvomi stupňami