Práve hráme

21/11/2018

Dobrý Skutok 2018 – Predbežná a záverečná správa z verejnej zbierky


Predbežná správa z verejnej zbierky publikovaná dňa 21.11.2018:

Dobrý skutok 2018_Predbežná správa z verejnej zbierky

Záverečná správa verejnej zbierky:

Dobrý skutok 2018_Záverečná správa verejnej zbierky

aplikacie Rádia Expres