Práve hráme

23/08/2018

Roma spirit 2018


Pomáhate zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku alebo viete o niekom, kto tak robí? Vo vašom okolí je určite niekto, kto si ocenenie ROMA SPIRIT 2018 zaslúži. Neváhajte a nominujte ho!

Stačí vyplniť online prihlášku na www.romaspirit.sk najneskôr do 30. septembra 2018.

Prihlášku môžete poslať aj e-mailom na adresu slovensko@romaspirit.sk alebo poštou na adresu:
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ROMA SPIRIT,
Hurbanovo námestie 5,
811 03 Bratislava

Na ocenenie môžete nominovať aj seba alebo niekoho iného.

Roma Spirit 2018: Nominujte (sa)

Nominovať svojich favoritov s cieľom priniesť a vyzdvihnúť príklady pozitívnej praxe zo života rómskej komunity i z harmonického súžitia Rómov a Nerómov je možné v siedmich kategóriách:

  • MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA – nezisková organizácia, občianske združenie, asociácia, nadácia, záujmové združenie právnických osôb a pod., ktoré prispieva k zlepšovaniu životných podmienok Rómov na Slovensku
  • SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ – firma, podnikateľ, organizácia, inštitúcia, (napr. aj materská, základná, stredná škola, univerzita, výskumné pracovisko) a pod., ktoré prispieva k zlepšovaniu životných podmienok Rómov na Slovensku
  • OBEC a MESTO – lokality, ktoré sa prostredníctvom samospráv spoločnou snahou pričinili k zlepšeniu postavenia rómskej komunity
  • OSOBNOSŤ – súkromná fyzická osoba, ktorá svojou činnosťou dlhodobo prispieva/prispievala k zlepšeniu situácie rómskej komunity (napr. zreteľa hodní učitelia, starostovia, iné výrazné osobnosti v danej komunite) a pod.
  • MÉDIÁ – o prostriedky masovej komunikácie (televízia, rozhlas, tlač a ich internetové ekvivalenty, billboardy, mail, chat, telefón, list, plagát, CD, DVD, BR nosiče, novinári, blogeri a iné), ktoré šíria pozitívne, objektívne, citlivé a vyvážené informácie o rómskej menšine a novinári a redaktori
  • KULTÚRA – jednotlivec alebo organizácia za celoživotnú snahu a realizáciu aktivít hodných osobitného zreteľa, ktoré prispievajú k pozitívnej prezentácii, zachovaniu alebo rozvoju rómskej kultúry a identity
  • ČIN ROKA – zreteľa hodný počin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity alebo je iným spôsobom výnimočný
Online prihláška na Roma Spirit Stiahni prihlášku na Roma Spirit

10. ročník Roma Spirit 2018 vyvrcholí vyhlásením laureátov ocenenia na slávnostnom galavečere 25. novembra 2018. Práve sem postúpi 21 nominovaných, traja v každej z kategórií. Laureátov ocenenia vyberie medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka. Záznam z galavečera udeľovania ocenení uvedie už tradične verejnoprávna Dvojka RTVS.

Roma Spirit 2017: Allstars

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

Odporúčame

aplikacie Rádia Expres