Peter Bažík novinkou Ži a zabudni zrkadlí súčasný životný štýl

Čo povieš?