Práve hráme

02/08/2017

Roma spirit 2017


Pomáhate zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku alebo viete o niekom, kto tak robí? Vo vašom okolí je určite niekto, kto si ocenenie ROMA SPIRIT 2017 zaslúži. Neváhajte a nominujte ho!

Nomináciu na ocenenie Roma Spirit môže zaslať fyzická alebo právnická osoba:

  • vyplnením online prihlášky na www.romaspirit.sk
  • e-mailom na adresu slovensko@romaspirit.sk
  • poštou na adresu: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ROMA SPIRIT, Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava

Nominovať svojich favoritov s cieľom priniesť a vyzdvihnúť príklady pozitívnej praxe zo života rómskej komunity i z harmonického súžitia Rómov a Nerómov je možné v siedmich kategóriách:

  1. Osobnosť
  2. Kultúra
  3. Obec/mesto
  4. Spoločnosť a zamestnávateľ
  5. Mimovládna organizácia
  6. Média
  7. Čin roka – toto ocenenie získava čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity

Nomináciu je možné poslať poštou, e-mailom alebo vyplnením online formulára priamo na webovej stránke www.romaspirit.sk do 15. septembra.

Roma Spirit 2016: Balkansambel & Sabrosa & Jana Sendreiová


Ocenenia Roma Spirit sú udeľované od roku 2009. Za doterajších 8 rokov bolo nominovaných 959 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 47 laureátov. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní. Od roku 2016 pribudlo aj ocenenie v kategórii Kultúra, osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka.

9.ročník Roma Spirit 2017 vyvrcholí slávnostným vyhlásením laureátov ocenenia na galavečere 26. novembra 2017. Práve sem postúpi 21 nominovaných, traja z každej kategórie. Laureáta v každej kategórii vyberie medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka. Záznam z udeľovania prestížnych ocenení uvedie už tradične verejnoprávna Dvojka RTVS.

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

ROMA SPIRIT 2015 TRAILER

Mobilné aplikácie Rádia Expres