z
20/06/2017

Zapojte sa do Detského činu roka 2017!


Poznáte inšpiratívne dobré skutky detí? Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2017. Každý dobrý skutok je veľký čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.

17. ročník projektu sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii:

  • Záchrana života
  • Pomoc v rodine
  • Pomoc rovesníkom
  • Pomoc ľuďom
  • Pomoc prírode
  • Dobrý nápad
  • Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2017.

Prihlásiť príbeh na Detský čin roka 2017

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2017.

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť…


O projekte:

Projekt Detský čin roka deti už sedemnásť rokov oslovuje z celého Slovenska. Za tisíckami drobných, ale i veľkých životných príbehov sa ukrýva citlivá duša dieťaťa. Slúži ako senzor, ktorý zachytí takmer každý priestor na vykonanie niečoho dobrého. Vďaka detskej duši dostáva dobro nezastupiteľný rozmer v našej každodennosti. Výzva je adresovaná deťom i dospelým, aby mali oči i srdce otvorené a všímali si, čo dobré deti urobili pre ľudí i prírodu. Môžu to byť veľké skutky, ale aj malé každodenné činy, ktoré robia nás svet lepším. Každá správa o dobrom skutku má význam, najmä v týchto dňoch, keď okolo nás prevažujú negatívne informácie.

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk. Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2017.

Viac info

Odporúčame

aplikacie Rádia Expres