Informácie pre poslucháčov Rádia Expres

Informácie o dopravnej situácií a dopravných obmedzeniach zverejňované v Dopravnom servise Rádia Expres majú informatívny charakter. Informácie sú poskytované tretími osobami a nie vždy je možné zabezpečiť ich úplné overenie a nie je možné ani 100% garantovať pravdivosť týchto informácií v čase, kedy sa dostanú k poslucháčom alebo užívateľom. Rádio Expres nezodpovedá za pravdivosť týchto informácií. Každý účastník cestnej premávky je povinný správať sa tak, aby predchádzal vzniku ujmy na vlastnom alebo cudzom živote, zdraví alebo majetku. Informácie sú aktualizované priebežne.

Dopravný servis je dostupný prostredníctvom

  • vysielania Rádia Expres
  • internetovej stránky www.expres.sk
  • aplikácie pre iPad, a iPhone a Android telefóny.

Aplikáciu pre iPhone a Android telefón si môže užívateľ bezplatne stiahnuť prostredníctvom stránky www.expres.sk.

Stiahnutím aplikácie je užívateľ oprávnený používať aplikáciu pre vlastnú potrebu a nie je oprávnený použiť ju spôsobom, ktorým by zasiahol do majetkových práv vysielateľa Rádia Expres, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava, ktoré sú chránené autorským zákonom.

Pre používanie aplikácie je potrebné pripojenie na internet, ktoré môže byť spoplatnené príslušným poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby. Rádio Expres nezodpovedá za odplatnosť prenesených dát pri použití aplikácie.

Dopravný servis Rádia Expres je databáza sui generis, ktorej práva vlastní vysielateľ Rádia Expres, spoločnosť D.EXPRES, a.s., Bratislava a tieto práva sú chránené autorským zákonom.

Aktuálne

Aktuálny záznam spravodajstva si môžete stiahnuť tu:

Pre prehratie záznamu priamo na stánke je potrebné nainštalovať Adobe Flash Player verzie 10.0.0, alebo vyššej.

Get Adobe Flash player

Dopravné spravodajstvo

Dopravný servis Dopravný servis

Vy informujete - my odmeňujeme

06.08.2014

Aj slová dokážu zachrániť život Aj slová dokážu zachrániť život

Stiahnite si dopravný servis do mobilu

14.03.2014

Ako Stella Servis kradne dopravný servis Ako Stella Servis kradne dopravný servis

Pozrite si video a urobte si vlastný názor

27.09.2013

Dopravný servis Dopravný servis

Odmenili sme najlepších informátorov roku 2012

02.01.2013

Európsky dopravný servis

Všetky dôležité dopravné informácie z krajín, do ktorých cestujete

10.08.2012

Dopravný zákon

Odkedy si 17-roční budú môcť robiť vodičáky?

12.07.2011

Viete správne jazdiť na bicykli?

Reportáž dopravného servisu

26.05.2011

Praktiky niektorých mestských policajtov

Reportáž dopravného servisu

10.01.2011

Nový sadzobník pokút

Reportáž dopravného servisu

21.12.2010

Dopravná nehoda

Reportáž dopravného servisu

02.06.2010